Novinky
24. júla 2012

Ďalší certifikovaný expert na najvyššej CCIE úrovni v Soitrone

Bratislava, 24. Júl 2012

V radoch spoločnosti Soitron vítame ďalšieho Cisco certifikovaného systémového inžiniera na najvyššej CCIE úrovni so špecializáciou na oblasť Voice – Kamila Bočkaya. O náročnosti prípravy na získanie tejto certifikácie svedčí, že Kamil sa jej ziskom zaradil do elitného spolku certifikovaných CCIE expertov na Slovensku, z čoho šiesti pôsobia v Soitrone. Vďaka tomu sme opäť posilnili naše postavenie na medzinárodnom trhu a napomôže nám to k spĺňaniu aj tých najprísnejšie kritérií vo výberových konaniach.

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) certifikácia predstavuje najvyššiu úroveň technickej certifikácie spoločnosti Cisco, ktorá je celosvetovo uznávaná ako najprestížnejšia sieťová certifikácia v odvetví. Sieťoví inžinieri s aktívnou CCIE certifikáciou sú uznávaní pre svoje odborné zručnosti v oblasti inžinierskych sietí a dokonalé zvládnutie problematiky Cisco produktov a riešení. CCIE komunita získala reputáciu lídra v problematike inžinierskych sietí vďaka hlbokým technickým znalostiam a zavádzaniu technicky najnáročnejších zadaní. Držitelia CCIE certifikácie predstavujú menej ako 3% podiel zo všetkých certifikovaných Cisco profesionálov a menej ako 1 % sieťových profesionálov celosvetovo.

Kamilovi k tomu významnému kroku v jeho kariére ešte raz gratulujeme a držíme palce v jeho ďalšom napredovaní.