Novinky
5. septembra 2015

Cisco Meraki Technológie

Cisco Meraki zariadenia sú cloudovou technológiou, ktorá umožňuje správu sieťových a aplikačných služieb prostredníctvom užívateľsky priateľského grafického rozhrania. Meraki dnes tvorí kompletnú skupinu sieťových produktov od bezdrôtových sietí (Wireless lan), cez bezpečnostné zariadenia (Security appliances) , prepínače (Switches) až po Mobility manažment (Mobility Management).

Pripojením Cisco Meraki zariadení sa výrazne zjednoduší a sprehľadní obsluha celej siete. Kým veľkým spoločnostiam technológia dopomôže k lepšej visibilite vlastných sietí, malé a stredné podniky môžu s pomocou niektorých z jej produktov vyriešiť napríklad problémy ako návšteva nepovolených stránok, sťahovanie nelegálneho obsahu, či diferencovanie kvality prenosu dát.

ap-hangout

Čo oceníte na týchto technológiach?

Wireless lan

Cisco Meraki prístupové body (APs) boli zostavené tak, aby umožnili čo najrýchlejšie pripojenie, lepšiu užívateľskú kapacitu, ako aj pokrytie. Medzi najvýraznejšie užívateľské benefity patrí technológia CMX. CMX je schopné zobraziť v reálnom čase štatistiku o pohybe návštevníka/užívateľa a to bez dodatočných nákladov. Dáta zozbierané pomocou APs sú synchronizované s Cisco Meraki cloudovou technológiou, ktorá zabezpečí ich automatické zobrazenie sa v grafickom rozhraní užívateľa. S jednoduchou analytikou môžete ďalej pracovať a sledovať trendy v návštevnosti, zotrvanie návštevníka na danom mieste, či porovnať pomer nových vs. opakujúcich sa návštev.

Secrurity

Cisco Meraki MX bezpečnostné zariadenia uľahčujú nasadenie vysoko kvalitnej sieťovej infraštruktúry v rámci veľkého počtu distribučných lokalít. Keďže ide o 100% cloudovú technológiu, jej inštalácia a vzdialená správa sú jednoduché, zároveň ide o rovnako spoľahlivé technológie ako v prípade on premise riešení.  MX obsahuje komplexnú sadu sieťových služieb pričom  eliminuje potrebu viacerých zariadení. Služba zahŕňa najnovšie generácie firewallov, obsahových filtrov, WAN optimalizácií a agregáciu viacerých sieťových pripojení.

Každé z Meraki Security zariadení podporuje niekoľko štandardných, bezpečnostných funkcionalít, napríklad stavové paketové filtre (stateful firewall), či integrované IPS  (systémy prevencie prieniku), tak aby čo najlepšie zabezpečili danú firemnú sieť. Grafické rozhranie poskytuje užívateľovi jasný prehľad a kontrolu nad všetkými bezpečnostnými zariadeniami z ktoréhokoľvek prístupového bodu a to kedykoľvek a kdekoľvek.

Prepínače (Switches)

Cisco Meraki MS sú prvými prepínačmi v cloude, ktoré optimálne kombinujú výhody centralizovaného manažmentu v cloude s výkonnými a spoľahlivými prístupovými platformami. Vďaka manažmentu v cloude môžete okamžite konfigurovať a monitorovať tisíce prepínacích portov a to všetko užívateľsky jednoducho.

Mobility manažment

Mobility manažment ocenia organizácie hlavne kvôli jednoduchej a bezpečnej kontrole množstva mobilných a desktopových zariadení, zabezpečení hladkého nábehového procesu nových zariadení a automatickému uplatňovaniu rôznych bezpečnostných politík.

Ako to celé funguje?

Cloud-Management-ArchitectureKtorýkoľvek produk z Cisco Meraki rodiny iba rozbalíte a pripojíte do svojej základnej firemnej infraštruktúry. Zariadenie sa automaticky spojí cez protokol SSL, zaregistruje sa vo vašej sieti a stiahne potrebnú konfiguráciu. Meraki hardwer je riadený z cloudu, čo umožňuje jednoduchú kontrolu nad všetkými zariadeniami. Keďže sieťové zariadenia komunikujú s dátovým centrom cez bezpečný protokol, oddeľujú tak dáta potrebné na komunikáciu od tých užívateľských. Namiesto konfigurácie cez príkazový riadok, sa môžu všetky Cisco Meraki produkty nastavovať cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie. Napriek jednoduchej obsluhe je technológia dostatočne robustná na to, aby spĺňala požiadavky firiem rôznych veľkostí.

Prečo využiť Cisco Meraki technológiu?

Čoraz viac a viac spoločností prechádza do cloudových riešení, a práve Cisco Meraki je lídrom v oblasti cloudových sietí. V čom teda spočívajú výhody Cisco Meraki zariadení?

 • V rýchlej implementácii a jednoduchej obsluhe
 • V unifikovanom pohľade na celú firemnú sieť bez ohľadu na umiestnenia koncových zariadení
 • V rýchlej detekcii problémových zariadení a ich následnej jednoduchej výmene.
 • V šetrení prevádzkových nákladov, keďže už nemusíte riešiť:
  • najnovšie školenia vašich IT zamestnancov,
  • personál na každej lokalite v prípade geografických rôznych lokalít,
  • aktualizáciu softvéru sieťových zariadení,
  • zložitú výmenu zariadení v prípade poruchy,
 • V pretavení CAPEX nákladov na OPEX a získaní tak väčšej flexibility
 • V neposlednom rade v značnom marketingovom využití a to najmä vďaka CMX aplikácii