Nedovoľte, aby dátové centrum brzdilo vašu firmu

Jednoduchá odpoveď, ktorá znie hyperzložito

Hyperkonvergencia znamená, že pôvodne samostatné časti IT infraštruktúry – výpočtový výkon, sieť, aj dátové úložisko – sú dodávané ako jeden celok. V tradičnom dátovom centre sú servery, sieť a úložné zariadenia samostatné celky, ktoré treba pri každej zmene prenastavovať a dolaďovať. Takáto architektúra tiež komplikuje správu a údržbu hardvéru, ako aj hľadanie príčin technických problémov.

Nasadenie nového, alebo rozšírenie existujúceho dátového centra za pár hodín.

Jednoduchšia správa firemného IT. Administrátorov IT odbremení jednotný manažment.

Jednoduchá integrácia s existujúcim IT prostredím.

AKO STAVEBNICA

Hyperkonvergencia nie je až taká zložitá, ako na prvý pohľad vyzerá. V skutočnosti je to taká jednoduchá stavebnica. Presvedčte sa v našom videu.

Prečo Cisco Hyperflex?

Hybridné, multicloudové prostredie Cisco HyperFlex, ktoré spája všetky tri pôvodne samostatné časti IT infraštruktúry do jedného celku, vám prinesie tri neodolateľné výhody.

1

To najlepšie z dvoch svetov

Priali ste si mať niekedy privátne dátové centrum, ktoré bude rovnako pružné, ako externý dodávateľ cloudu? Cisco HyperFlex vám tento sen splní.

2

Vďačnosť informatikov

Vaši itéčkári už nebudú musieť v práci nocovať pri zdĺhavom rozširovaní, integráciách a komplikovanom manažmente dátového centra.

3

Zdravšiu firmu

Byť flexibilnejší znamená byť životaschopnejší. So Cisco HyperFlex vaše IT viac nebude brzdou rozvoja biznisu. A to sa napokon odrazí aj vo vašich finančných výkazoch.

Prečo Soitron?

Siete

Historické základy Soitronu sú postavené na oblasti počítačových sietí, preto sme doteraz preferovaným partnerom pri budovaní aj tých najsofistikovanejších podnikových sieťových infraštruktúr.

Cloud

Máme vlastnú službu nazývanú cloud testing, ktoré nám umožňuje analyzovať prostredie zákazníka a identifikovať možné úskalia pri prechode do cloudu a integrácii privátneho dátového centra so službami cloudového operátora.

Bezpečnosť

Vďaka našej divízii bezpečnostných riešení a spolupráci s viacerými dodávateľmi vieme posúdiť a navrhnúť dizajn dátového centra tak, aby bolo nielen spoľahlivé, ale aj bezpečné, čo je obzvlášť dôležité pri prepájaní s verejnými cloudom.

 

Chcete vedieť viac?

KONTAKTUJTE NÁS