Novinky
5. septembra 2015

Cisco Energy Management

Wind-turbine-006V čase, keď je jedným z hlavných svetových problémov ekológia a prístup k nej, vítame každé riešenie, ktoré môže napomôcť k zlepšeniu jej aktuálneho stavu. Správne riadenie a zníženie spotreby energie v rámci firmy šetrí nielen peniaze, ale tiež pomáha pri zmierňovaní klimatických zmien a častokrát prispieva i k zlepšeniu firemnej reputácie. S našou implementáciou Cisco Energy Management technológií vieme výrazne napomôcť k zníženiu spotreby elektrickej energie vo vašej spoločnosti.

Čo je Cisco Energy Management?

Cisco Energy Management technológie umožňujú merať a riadiť spotrebu energie všetkých pripojených zariadení v rámci firemnej štruktúry, ako aj prostredia dátových centier. Inovatívna technológia môže pri správnej implementácii znížiť operatívne náklady na energie až o 35%.

Prečo investovať do šetrenia energie?

K energii by sme mali pristupovať rovnako ako k nákupu surovín, či k riadeniu pracovnej sily. Zníženie a riadenie spotreby energie pomocou Cisco Energy Management technológií môže byť pre organizácie zásadné, pretože im pomáha:

  • znížiť náklady a riziká spájané s výkyvom cien za energiu,
  • sprehľadniť celkovú spotrebu energie všetkých zariadení,
  • lepšie kontrolovať životný cyklus pripojených zariadení,
  • zabezpečiť súlad so štátnymi nariadeniami (napr. Energetický audit),
  • robiť správnu vec pre životné prostredie a firmu ako takú.

Ako to funguje?

Cisco Energy Management technológie umožňujú merať, regulovať a v neposlednom rade aj kontrolovať spotrebu energie všetkých zariadení zapojených do komunikačnej siete spoločnosti bez ohľadu na ich umiestnenie. Šetriče energie dovoľujú užívateľom zistiť, ktoré zariadenie je pripojené, kde je pripojené a kedy spotrebúva energiu. V rámci grafického rozhrania si užívateľ môže pozrieť zoznam všetkých pripojených zariadení, sledovať ich umiestnenie, aktuálnu spotrebu, ako aj históriu spotreby. Na základe vytvorených pravidiel vie jednotlivé zariadenia vypínať v čase, keď sú neaktívne. Následne môže sledovať aký vplyv mala implementácia pravidla na spotrebu energie daného zariadenia a ako to ovplyvnilo celkovú spotrebu spoločnosti. Aplikovné pravidlá je možné zaviesť na všetky PoE (Power over Ethernet) zariadenia ako sú IP telefóny, kamery či prístupové body pre bezdrôtové pripojenie (Wirelles Access Point), ako aj non-PoE zariadenia, napríklad počítače, tlačiarne a monitory pripojené vo firemnej sieti. Používanie Cisco Energy Management technológie je možné rozšíriť aj mimo IT siete, ako napríklad na osvetlenie, klimatizáciu, či vykurovanie. Riadením spotreby energie sa dajú znížiť nielen operatívne náklady na energiu, ale implementáciou technológie sa zvýši aj efektivita a agilita dátových centier.