Ako sa stať modernou materskou škôlkou vďaka Office 365

AKO SA STAŤ MODERNOU MATERSKOU ŠKôlkoU POMOCOU OFFICE 365

V Soitrone považujeme digitalizáciu v oblasti školstva a výučby za veľmi dôležitú. O jej význame a prínose svedčí aj jedna z ďalších implementácií v školskom sektore. V niekoľkých školách a materských škôlkach sme nasadili Office 365 a ukázali, čo všetko toto riešenie dokáže pokryť. Jednou z nich je aj MŠ Bieblova v Brne, ktorej sme predviedli, ako môže vyriešiť svoj problém s GDPR administratívou práve vďaka Office 365. Riešenie poskytuje mnoho ďalších výhod, s ktorými však používatelia nevedia naplno pracovať. Pozrite sa, ako sme škôlku naučili využívať rôzne možnosti, ktoré Office 365 ponúka, vo svoj prospech.
Pripadová štúdia bola publikovaná 11.12.2018

Prípadová štúdia

Univerzita Komenského vyriešila problémy so spoľahlivosťou siete

UNIVERZITA KOMENSKÉHO VYRIEŠILA PROBLÉMY SO SPOĽAHLIVOSŤOU SIETE

S viac ako 30 000 študentmi a 4 400 zamestnancami je Univerzita Komenského najväčšie centrum univerzitného vzdelávania na Slovensku. Je financovaná zo štátneho rozpočtu, keďže ako mnohé inštitúcie vyššieho vzdelávania v SR nepožaduje od študentov z krajín Európskej únie (EÚ) úhradu poplatkov za štúdium. Z uvedeného dôvodu bolo na budovanie IT infraštruktúry k dispozícii málo finančných prostriedkov, čo spôsobilo, že technológie Cisco tvorili iba jadro univerzitnej siete, a prístupové segmenty boli pestrou pehliadkou produktov viacerých výrobcov. Preto bol čas dať infraštruktúru do poriadku.
Pripadová štúdia bola publikovaná 21.02.2012

Požiadavky klienta

  • Zlepšiť dostupnosť a spoľahlivosť siete
  • Zabezpečiť kompatibilitu sieťovej infraštruktúry s dôrazom na možnosti ďalšieho rozšírenia
  • Umožniť podporu nových aplikácií a technológií ako napr. IP telefónie

Naše riešenie

  • Modulárny chrbticový prepínač sp odporu virtualizácie Cisco Catalzst 6500
  • Fixné prístupové prepínače Cixco Catalyst 2960
  • Bezdrôtové prístupové body Cisco Aironet 1240
  • Centrálny radič bezdrôtovej siete Cisco WLC

Výsledok

Zredukovanie výpadkov siete takmer na nulu

Zvýšenie celkovej výkonnosti siete, ktorá dokáže tak zvládnuť stovky dodatočných koncových bodov

Zabezpečenie kompatibility sieťovej infraštruktúry s dôrazom na potenciálnu modernizáciu v horizonte najbližších 5 rokov

PETER MIAZDRA

Riaditeľ CIT Univerzity Komenského (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Tento typ architektúry nám zabezpečí trvácne a stabilné jadro siete na minimálne ďalších 5 rokov.