V SOITRONE SME “ZAMESTNALI” ROBOTA, KTORÝ POLHODINOVÝ PROCES ZVLÁDNE SÁM ZA 30 SEKÚND

V SOITRONE SME “ZAMESTNALI” ROBOTA, KTORÝ POLHODINOVÝ PROCES ZVLÁDNE SÁM ZA 30 SEKÚND

Noví zamestnanci potrebovali k svojej práci často rôzne prístupy, ktoré nemali pripravené ku dňu nástupu do zamestnania. Riešili to individuálne naprieč viacerými oddeleniami a často s tým stratili veľa svojho času, ale aj času ďalších kolegov. Rozhodli sme sa preto, že si na onboarding proces posvietime.
Pripadová štúdia bola publikovaná 10.03.2019

požiadavky

 • Urýchliť, uľahčiť a spresniť onboarding proces (proces nástupu nového zamestnanca), ktorý súvisí s veľkým množstvom administratívnych úkonov.
 • Odbremeniť od tejto administratívy čo najviac ľudí.
 • Minimalizovať chybovosť pri procese (nesprávne vyplnené údaje a podobne).

Riešenie

 • Automatizácia onboarding procesu prostredníctvom RPA (robotická procesná automatizácia).
 • Zmapovanie všetkých úkonov, ktoré vykonávali ľudia pri nástupe nového zamestnanca.
 • Optimalizácia slabých miest v interných procesoch.
 • Zadefinovanie pravidiel automatizácie, naprogramovanie softvéru, testovanie a nasadenie do plnej prevádzky.

výsledky a prínosy

Onboarding proces sa skrátil z pol hodiny na 23 sekúnd.

Rutinnú agendu zvládne namiesto 5 ľudí jeden robot. Tí získali priestor pre dôležitejšie pracovné úlohy.

Upratali sme interné procesy a databázy, eliminovali sme chybovosť.

SAZKABOT OD SOITRONU ZVLÁDNE VYBAVIŤ TAKMER PÄTINU PRICHÁDZAJÚCICH CHATOV SAZKY

SAZKABOT OD SOITRONU ZVLÁDNE VYBAVIŤ TAKMER PÄTINU PRICHÁDZAJÚCICH CHATOV SAZKY

Na kontaktné centrum českej lotériovej spoločnosti Sazka sa denne obracia zhruba 700 existujúcich aj potenciálnych zákazníkov. Veľká časť z nich pritom kladie relatívne jednoduché otázky. Pýtajú sa napríklad na registráciu, alebo majú otázky súvisiace s aktuálne prebiehajúcimi akciami, či produktami a službami. Preto keď spoločnosť Soitron zavádzala v Sazke nové kontaktné centrum, bolo prirodzené, že sa objavil aj návrh na zavedenie chatbota, ktorý by vedel automatizovane a autonómne vybavovať požiadavky aspoň časti  návštevníkov webu.
Pripadová štúdia bola publikovaná 18.02.2019

Požiadavky

 • Odbremeniť agentov kontaktného centra od vybavovania jednoduchých a často sa opakujúcich otázok.
 • Zefektívniť činnosť kontaktného centra a uvoľniť kapacity pre vybavovanie zložitejších problémov zákazníkov.
 • Zintenzívniť proaktívnu komunikáciu lotériovej spoločnosti.

Riešenie

 • Analýza historickej komunikácie Sazky a vyextrahovanie nosných tém.
 • Návrh logiky, na základe ktorej má chatbot reagovať a komunikovať.
 • Implementácia riešenia SOITRON*bot na automatizáciu samotnej komunikácie.
 • Integrácia s kontaktným centrom Avaya a semantického softvéru PoolParty.
 • Technická podpora, konzultácie a školenia, na základe ktorých si dokáže spoločnosť Sazka sama vytvárať nové konverzačné scenáre a rozširovať schopnosti chatbota.

Výsledky

Automatizované vybavovanie jednoduchých a často sa opakujúcich otázok cez kľúčový a rastúci komunikačný kanál, akým je chat na stránke spoločnosti Sazka.

Možnosť rozšíriť riešenie SOITRON*bot aj na emailovú komunikáciu, webové formuláre či online prostredie a sociálne siete.

Efektívnejšie využívanie ľudských kapacít vrátane rozvoja obchodných online aktivít, do ktorých Sazka dokáže bota vo veľkej miere zapojiť.

Návratnosť investície do jedného roku.

DAVID FOGLSZINGER

Product manager, Business Unit Cloud & Applications, SOITRON

Spolupráca so zákazníkom je primárnou filozofiou Soitronu. Sústredíme sa na maximálnu spokojnosť, či zákazník preferuje celý vývoj z “domu” Soitron, alebo sa chce aktívne podieľať na diele. Spoločnosť Sazka sa od začiatku agilne zapájala do tvorby produktu Chatbot. Išlo o úžasnú spoluprácu česko-slovenských tímov, ktorá nás veľa naučila, avšak čo je najdôležitejšie, vytvorila pretrvávajúci vzťah so zákazníkom, pri ktorom riešenie Chatbot bolo začiatkom spoločnej cesty inovácií.

Implementácia video riešení pre magazín Forbes na Slovensku

IMPLEMENTÁCIA VIDEO RIEŠENÍ PRE MAGAZÍN FORBES NA SLOVENSKU

Magazín Forbes prišiel na Slovensko v roku 2010. Majitelia slovenskej licencie však čoskoro rozšírili svoju pôsobnosť do Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Riadenie 4 redakcií si vyžadovalo časovo náročné cestovanie. Jednou z možností, ako ušetriť čas na cestách, bola implementácia video zariadení do jednotlivých pobočiek. Viac o prijatí a využívaní novej technológie v každodennej komunikácii sa dozviete z nasledujúceho videa.
Pripadová štúdia bola publikovaná 02.08.2016

Prípadová štúdia

Úspešná migrácia proprietárneho monitoringového riešenia na dohľadovú službu

ÚSPEŠNÁ MIGRÁCIA PROPRIETÁRNEHO MONITORINGOVÉHO RIEŠENIA NA DOHĽADOVÚ SLUŽBU

V Soitrone sme sa pred niekoľkými mesiacmi ocitli na križovatke, kedy bolo potrebné spraviť dôležité rozhodnutie. Prevádzkovať vlastné proprietárne riešenie alebo ísť cestou monitoringu ako služby. Prvá možnosť predstavovala finančne náročnejší a zároveň zložitejší prístup, pričom bolo potrebné rátať so zabezpečením certifikovaných špecialistov a s nákladmi v podobe licenčných poplatkov. Druhá alternatíva však so sebou priniesla veľké množstvo výhod.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.07.2016

Stav pred migráciou

 • Nákladný enterprise systém založený na licenciách per server, per aplikácia
 • Povinnosť platby za servisný kontrakt počas celého obdobia
 • Nejasný model licencovania a s tým spojené vysoké náklady
 • Poplatky za extra rozšírenia a nové moduly
 • Nutnosť zamestnávať trénovaných a certifikovaných ľudí

Stav po migrácii

 • Jasný systém, bez poplatkov za licencie na server, per aplikácia
 • Výrazné poníženie celkových nákladov
 • OpenSource softvér
 • Voľne dostupné extra rozšírenia a moduly
 • Zvyšená miera flexibility, škálovatelnosti a dostupnosti

Výsledok

Prehľadný a fixný cenový model na celé dohodnuté obdobie.

Flexibilita v modifikácii riešení, bez nadväznosti na vývojový cyklus.

SLA s parametrami na mieru. Service Desk a incident manažment v rámci SLA.

Platba len za skutočne využité služby.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka novému riešeniu, ktoré bolo modifikované na základe našich požiadaviek a potrieb, sa nám podarilo znížiť operatívne náklady o 80%. Migrácia na novú infraštruktúru trvala 3 mesiace a prebehla bez problémov a akýchkoľvek výpadkov našich služieb.

Nový život HR oddelenia

NOVÝ ŽIVOT HR ODDELENIA

Soitron je na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov, za ten čas rovnako ako každá iná spoločnosť prechádzal rôznymi vývojovými fázami. Zvyšovanie obratov, rozširovanie podnikateľskej činnosti, otváranie pobočiek v iných lokalitách k tomu všetkému samozrejme aj prírastok zamestnancov. Viac ľudí zákonite do firmy pribúda, ale občas aj odchádza, alebo mení pracovisko, či funkciu a spolu s tým narastá aj administratívne bremeno, ktoré s prijímaním, presunmi a odchodmi zamestnancov súvisí. Preto aj v Soitrone bolo potrebné zjednodušiť administratívne procesy.
Pripadová štúdia bola publikovaná 29.01.2013

Požiadavky klienta

 • Zefektívniť a sprehľadniť HR aktivity a procesy
 • Zamedziť nejasnostiam, nezrovnalostiam a prestojom v HR agende
 • Eliminovať administratívnu záťaž pracovníkov z HR aj z iných oddelení
 • Umožniť vytváranie reportov a prehľadov

Naše riešenie

 • Vytvorenie intranetového systému postaveného na webových formulároch, ktorý je založený na technológii SharePoint od Microsoftu
 • Prispôsobenie HR procesov a aktivít (napríklad nábor, adaptáciu nových ľudí, zmeny v zmluvách a pracovných pozíciách, odchody z firmy) tak, aby sa v kombinácií s použitou technológiou čo najviac zautomatizovali a zefektívnili

Výsledok

Vďaka automatizácii procesov sa dosiahla 20 percentná úspora pracovného času na HR oddelení.

HR oddelenie dokáže spracúvať administratívu súvisiacu s tokom ľudí bez toho, aby muselo prijať nových zamestnancov

Znížila sa chybovosť, keďže dáta už nie je potrebné manuálne prepisovať do rozličných systémov

Možnosť kedykoľvek zistiť aktuálny stav vybavovania agendy (napríklad nástup, preradenie, či odchod zamestnanca, požiadavka na zvýšenie platu a iné). Ako aj možnosť vytvárať rôzne reporty či štatistické prehľady.

TOMÁŠ TURKOVIČ

HR riaditeľ, Soitron, a.s. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Systém, ktorý sme zaviedli, nie je žiadny mohutný informačný systém, ktorý treba celé mesiace nastavovať a dolaďovať.