Soitron chráni mailové schránky spoločnosti SPP

SOITRON CHRÁNI MAILOVÉ SCHRÁNKY SPOLOČNOSTI SPP

Zamestnanci spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP je nadnárodná energetická spoločnosť) mesačne príjmu a odošlú vyše 200 tisíc mailov. Keďže vyše tri štvrtiny celosvetovej mailovej premávky tvorí nevyžiadaná pošta (spam), je prirodzené, že firma sa snaží, aby mailové servery a tým aj beztak preplnené schránky zamestnancov nezahlcovali neželané a potenciálne nebezpečné správy. Obzvlášť keď náklady na spam – či v už v podobe zníženia produktivity zamestnancov, ale aj zvýšených nákladov na potrebné prenosové kapacity, či úložný priestor – sú enormné.
Pripadová štúdia bola publikovaná 12.02.2013

Požiadavky klienta

 • Zabrániť neželanému a potenciálne nebezpečnému zahlcovaniu firemných mailových schránok spamom
 • Znížiť náklady, ktoré spam prináša v podobe zahlcovania prenosových kapacít a diskových priestorov
 • Zvýšiť ochranu firemnej počítačovej siete a firemných dát eliminovaním
  bezpečnostných rizík, keďže spam máva často podobu podvodných emailov alebo obsahuje škodlivý softvér

Naše riešenie

 • Posúdenie dizajnu celej podnikovej siete
 • Nasadenie hardvérovo-softvérového riešenia Cisco IronPort, ktoré je výkonné, vysoko dostupné a škálovateľné podľa budúcich potrieb podniku

Výsledok

Odbremenenie IT oddelenia. Vďaka karanténe sa informatici nemusia zaoberať dopytmi používateľov, ktorí nevedia nájsť očakávané e-maily a nezaťažuje ich ani prevádzka IronPortu, ktorý je vo veľkej miere autonómny.

Odľahčenie celej IT infraštruktúry, ktorá nie je zahltená spamom

Zníženie bezpečnostných rizík, či už v podobe prieniku škodlivého softvéru do firemnej siete alebo úniku podnikových dát.

MAROŠ RAJNOCH

Produktový Manažér Soitron, s.r.o. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Ideálny bezpečnostný systém je taký, o ktorom zákazník ani nevie, že ho má.

Veolia dnes funguje efektívnejšie vďaka vzdialenej správe

VEOLIA DNES FUNGUJE EFEKTÍVNEJŠIE VĎAKA VZDIALENEJ SPRÁVE

Spoločnosť Veolia, európsky líder v poskytovaní služieb v oblasti energetiky, používala pred zavedením LANDesk Management Suite, štandardné nástroje bezplatne dostupné ako súčasť používanej Microsoft Active Directory. Tieto nástroje však nepokrývali ich nároky na efektívnu centralizovanú správu počítačov. Spoločnosť chcela investovať do nového a modernejšieho riešenia.
Pripadová štúdia bola publikovaná 26.02.2012

Požiadavky klienta

 • Vzdialená správa počítačov
 • Cenovo prijateľné a ľahko ovládateľné riešenie zabezpečujúce vzdialenú podporu užívateľov
 • Zabezpečenie prehľadného reportingu využívaných licencií
 • Zlepšenie zabezpečenia a podpory počítačov umiestnených v rôznych lokalitách

Naše riešenia

 • LANDesk Management Suite
 • LANDesk Patch Manager

Výsledok

Softvérové riešenie centralizovanej správy počítačov

Optimalizácia a zefektívnenie procesov, prehľadný reporting, finančná a časová úspora vďaka diaľkovému riadeniu a inventarizácií

Overovanie platnosti používaných licencií a následná úspora nákladov pri ich zakupovaní

Vykonávanie celopodnikovej distribúcie softvéru v dňoch a nie v mesiacoch. Rovnako, ako aj rýchla príprava PC pre nových zamestnancov.

ROBERT BUGÁR

vedúci správy IT spoločnosti Veolia (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Dnes si už neviem predstaviť spravovanie koncových staníc bez pomoci centralizovanej platformy. Dá sa to pri desiatkach počítačoch, ale nami spravované množstvá si už vyžadujú moderný spôsob.