Novinky
13. decembra 2013

Aj tento rok sme podporili celoslovenskú súťaž iBOBOR

Do celoslovenskej informatickej súťaže sa zapojilo vyše 55-tisíc súťažiacich z 899 škôl.

Bratislava, 13.12.2013 – Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie bolo cieľom informatickej súťaže iBOBOR, do ktorej sa v dňoch 11. – 26. novembra zapojilo spolu vyše 55-tisíc žiakov z 899 škôl. Partnerom súťaže bol aj Soitron.

Tento rok sa iBOBOR konal až v 24 krajinách sveta a spolu sa do tejto súťaže zapojilo vyše 600-tisíc súťažiacich – čo je o 11% viac ako minulý rok. Podľa organizátorov súťaže je iBOBOR kľúčový pre budovanie rovnakých príležitostí v IT svete tak pre chlapcov, ako aj pre dievčatá.

Aj napriek technických komplikáciám prebehol iBOBOR na Slovensku úspešne. Súťaž bola organizovaná rovnako ako po minulé roky. Ešte pred súťažou boli žiaci rozdelení do piatich kategórií: Bobrík, Benjamín, Kadet, Junior, Senior, a to podľa toho, ktorý ročník základnej alebo strednej školy navštevujú. Každý registrovaný žiak dostal kód, ktorým sa prihlásil do súťažného priestoru na webe.

Podľa kategórií po prihlásení našli žiaci test s 12, alebo 15 úlohami, ktoré mali vyriešiť za 30 minút (12 úloh) alebo 40 minút (15 úloh). Po skončení testu sa každý súťažiaci dozvedel svoj počet bodov, ako aj svoje riešenia so správnymi odpoveďami. Najviac žiakov z celého Slovenska – až 381 – sa zapojilo zo ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 z Dubnice nad Váhom.

„Pri realizovaní súťaže sme si zvolili ambiciózny cieľ: zaujať širokú skupinu žiakov rôznych vekových skupín zaujímavými úlohami z informatiky – v zmysle jej modernej koncepcie, ktorú na Katedre základov a vyučovania informatiky systematicky rozvíjame už druhú desiatku rokov. Domnievame sa, že sedem ročníkov súťaže splnilo naše ciele a že prispeli k plošnému záujmu o informatiku na základných a stredných školách,“ hodnotia uplynulý ročník súťaže iBOBOR organizátori Ivan Kalaš a Peter Tomcsányi.

Súťaž organizovala Asociácia projektu Infovek v spolupráci s Katedrou základov a vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave. Podporili ju partneri SOITRON, Addup a PC Revue.