Manažér riadenia informačnej bezpečnosti (ISO)

Manažér informačnej bezpečnosti nesie zodpovednosť za komplexné riadenie informačnej bezpečnosti spoločnosti a tvorbu stratégie.
  
NÁPLŇ PRÁCE:
 • Nastavovanie a riadenie procesu evidencie bezpečnostných incidentov, spolupráca pri ich analýze
 • Riadenie externých dodávateľov pri príprave a realizácii penetračných testov a bezpečnostných auditov
 • Príprava výberových konaní a zadaní na výberové konania pre dodávateľov služieb informačnej bezpečnosti
 • Správa a aktualizácie dokumentácie týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Spolupráca pri príprave stratégie IT bezpečnosti, príprave a sledovaní dodržiavania akčných plánov
 • Dohľad nad správou IDM, DLP a ostatných systémov riadenia a monitoringu informačnej bezpečnosti
 • Príprava a pravidelný reporting stavu informačnej bezpečnosti pre vedenie spoločnosti a dozornú radu
 • Účasť na rozvojových projektoch, posudzovanie rozvojových zámerov z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • Komunikácia s oddeleniami infomačnej bezpečnosti ostatných entít v rámci informačnej bezpečnosti
 • Dodržiavanie best practice a plnenie požiadaviek finančnej skupiny na informačnú bezpečnosť
 • Zodpovednosť za obsah a realizácia pravidelných tréningov povedomia o informačnej bezpečnosti

POŽIADAVKY:

Počítačové znalosti:
 • Znalosti nástrojov a metodík na riadenie a monitoring informačnej bezpečnosti
 • Administrácia Windows Server, VMWare
 • Znalosti sieťových technológií (VLAN, DNS, DHCP, TCP/IP, VPN, FW…)
 • Znalosti techník narušenia informačnej bezpečnosti, aktívne sledovanie trendov
 • Osobnostné predpoklady
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Samostatnosť a ochota učiť sa
 • Záujem o nové technológie a trendy
 • Manažérske a vyjednávacie zručnosti

Ostatné predpoklady a zručnosti:

 • Prax v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Prehľad v administrátorských činnostiach pri správe a prevádzke ICT, praktické skúsenosti vítané
 • Znalosti a prehľad v štandardoch riadenia informačnej bezpečnosti
 • Znalosti legislatívy týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Skúsenosti so zavádzaním ISO 27000 vítané
 • Nutný všeobecný prehľad v ICT (systémy, databázy, siete, mobilné zariadenia)
 • Odborná angličtina podmienkou (komunikácia so zahraničnými partnermi)
 • Nutné praktické skúsenosti s webovými technológiami – web services, XML, HTTP, HTML, CSS…
 • Nutné odborné znalosti v oblasti zabezpečenia infraštruktúry, údajov a šifrovania údajov
 • certifikácie CISA, CISM, CISSP vítané, ale nie sú podmienkou
ČO PONÚKAME:
 • prácu v modernej spoločnosti, ktorá začínala ako rodinná firma a aj napriek neustálemu rastu sa stále drží tejto filozofie
 • možnosť kariérneho rozvoja – až 90% povýšení pochádza z interných radov
 • podpora odborného rastu (dokonca až nutnosť)
 • vernostný program s mnohými výhodami
 • rozsiahly benefitný program, ktorý si sami nastavujete