Business Unit Manažér

Manažér Support Business Unit je zodpovedný za kompletné riadenie zverenej Business Unit vrátane riadenia tímu, tvorby a naplnenia obchodného plánu a prípravu a realizáciu strednodobej obchodnej a produktovej stratégie pre zverenú Business Unit.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • Personálne vedenie Business Unit, vrátane plánovania kapacít, rozvoja a efektívneho vyťažovania ľudských zdrojov
 • Zodpovednosť za motiváciu, tréningy a personálny rast zverených zamestnancov
 • V spolupráci s obchodným oddelením identifikácia obchodných príležitostí pre danú BU, príprava obchodného plánu a jeho následné naplnenie
 • V spolupráci s marketingovým oddelením plánovanie a realizácia marketingových aktivít úzko súvisiacich s obchodnými aktivitami zverenej BU
 • V spolupráci s finančným oddelením efektívne riadenie kontrolingu zverenej BU
 • Riadenie produktového portfólia v rámci danej BU, príprava, prezentácia strednodobej produktovej stratégie na základe sledovania technologických trendov a analýzy trhových potrieb a jej následené naplnenie  
 • Zodpovednosť za dodávku služieb v zmysle podmienok dohodnutých so zákazníkom.
 • Dohľad nad plnením pracovných úloh vo zverených teamoch.  
 • Efektívne riadenie a kontrola pracovníkov oddelenia, zvyšovanie kvality dodávaných služieb.  
 • Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a tvorba cenových ponúk.
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami a business unitami v spoločnosti Soitron

POŽIADAVKY: 

 • Skúsenosti s riadením kolektívu a vedením teamu min. 3. roky
 • Aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B2)
 • Analytické a logické myslenie, multi-tasking, proaktívne riešenie situácií  
 • Skúsenosť so strategickým plánovaním, risk management
 • Schopnosť samostatného rozhodovania sa
 • Profesionálny štýl komunikácie so zákazníkom 
 • Schopnosť práce v medzinárodnom prostredí    
 • Znalosť ITIL a ITSM výhodou

ČO PONÚKAME:

 • Prácu v modernej spoločnosti, ktorá začínala ako rodinná firma a aj napriek neustálemu rastu sa stále drží tejto filozofie
 • Možnosť kariérneho rastu – až 90% povýšení pochádza z interných radov
 • Tréningový a rozvojový program (business a produktové tréningy, e-learningy, jazykové kurzy, soft skills tréningy, leadership tréningy…)
 • Rozsiahly benefitný program, so širokou škálou zamestnaneckých výhod
 • Vernostný program pre zamestnancov
 • Finančné ohodnotenie na pozícii a ďalšie výhody:
 • Minimálny hrubý garantovaný plat 2800 EUR/mesačne* + veľmi motivujúca variabilná zložka + firemné auto
  *finančné ohodnotenie na pozícii rastie úmerne so skúsenosťami a schopnosťami kandidáta  

Ďalšie pracovné oblasti