Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako dotčená osoba tímto uděluji provozovateli SOITRON Group SE, se sídlem Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, ID 358 71 636 souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu titulu, jména, příjmení, data narození, pohlaví, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, dosaženého vzdělání, dosažených certifikátů, pracovní historie, jazykové zručnosti, zálib a ostatních údajů, které jsem z vlastní iniciativy uvedl v životopise za účelem posouzení vhodnosti kvalifikace uchazeče a zařazení uchazeče do evidence zájemců o zaměstnání.

 

Uvedené osobní údaje budou zpracovávané provozovatelem po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do odvolání tohoto souhlasu. Příjemcem osobních údajů dotčené osoby mohou být společnosti vykonávající správu a podporu informačních technologií provozovatele, zprostředkující agentury, outsourcing klienti provozovatele a budoucí potenciální zaměstnavatelé.

 

Prohlašuji, že si jsem vědom toho, že poskytuji uvedené osobní údaje dobrovolně a stejně tak dobrovolně uděluji souhlas k jejich zpracování. Souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu provozovatele. Zároveň potvrzuji, že jsem měl možnost se kompletně seznámit s informacemi o způsobu zpracování osobních údajů provozovatele a o právech, které může uplatnit na webovém sídle provozovatele https://www.soitron.com/sk/privacy/.