Novinky
9. dubna 2020

Softwarový robot pomáhá firmám pružně reagovat v době pandemie

Viktoria Lukáčová Bracjunová

VIKTÓRIA LUKÁČOVÁ BRACJUNOVÁ

Vykonávají rutinní procesy. Jsou řešením na nedostatek lidských zdrojů. Pracují kdykoliv, mnohem rychleji a přesněji než nejvýkonnější zaměstnanci. Bez odmlouvání provádějí bezobslužně automatické scénáře. A aktuálně výraznou měrou pomáhají porazit koronavirus.

Tentokrát není řeč o zdravotnících, kteří nasazují své životy a veškerou energii do boje proti pandemii viru COVID-19, ale o softwarových robotech. Nejsou to klasičtí roboti tak jak je známe, tedy s lidskou tváří, ani z plastu a nejde ani o ty průmyslové, jde o roboty, kteří svůj život žijí ve výkonných serverech. Odborně se pro ně používá zkratka RPA – robotic proces automation neboli robotická automatizace procesů. Jde o neinvazivní a škálovatelnou technologii s rychlou implementací a návratností.

Mohlo by vás zajímat: Automatizace procesů jako lék na přetížený sociální či zdravotní systém.

Ve stále více konkurenčním prostředí je možnost přizpůsobit se jediným řešením, jak mohou podniky být o krok před svou konkurencí. Aby se dokázaly adaptovat, musí se rychle a efektivně rozhodovat. Až donedávna měli manažeři jen několik cenově nákladných možností, jak řešit problémy s efektivitou; mohli najmout více lidí, koupit řešení třetí strany anebo přizpůsobili svůj systém plánování podnikových zdrojů (ERP).

Robotická automatizace procesů představuje ohromnou příležitost k transformaci procesů, které jsou neefektivní. Díky nim mohou podniky zkrátit vývojové cykly a zvýšit účinnost za daleko nižší náklady. Hlavní výhodou softwarových robotů je jednoduchá a rychlá integrace do stávajících firemních systémů. Prakticky jakýchkoliv – robota umíme skamarádit s nejrůznějšími aplikacemi a softwarem. Trvá to jenom pár týdnů. I v menší firmě se investice zpravidla vrátí do půl roku.

ROI, tedy návratnost investice na zavedení RPA se pohybuje do 6 měsíců, u velkých projektů do 1,5 roku.

Využijte lidskou inteligenci lépe

Mnoho rutinních procesů zahrnující stále se opakující činnosti a pro lidi ubíjející úkoly mohou dělat RPA. Pokud se navíc práce rozdělí mezi roboty a zaměstnance, výsledky mohou být ohromující.

V současné době podniky bojují s nekonzistentní strukturou procesů. Data jsou ukládána do více systémů, což vyžaduje, aby zaměstnanci přesouvali informace z jednoho do druhého, ale také je neustále dokola aktualizovali a ověřovali. Automatizace je v tomto kroku obtížná, protože mnoho systémů nemá API (rozhraní, kterým mohou komunikovat dvě aplikace/systémy mezi sebou a vyměňovat si tak data), která umožňují snadnou integraci. S RPA mohou organizace nastartovat a automatizovat tyto procesy tak, aby fungovaly nejen bez API, ale také bez nutnosti něco měnit. API není totiž nutné. Technologie robotické automatizace procesů je totiž naprogramována tak, že si provede úkony obdobně, jak by to udělala obsluha – na pozadí pracují přímo v různých aplikacích, provádějí validace, kopírování informací, vkládají a přepisují data, otevírají e-maily včetně příloh, reportují, a to vše přesně podle předem nadefinovaného scénáře.

IT správci potom mohou nastavit své RPA platformě optimální počet robotů pro zpracování například reklamací, faktur či onboardingu (příchod a odchod zaměstnanců) apod. Právě při zavedení automatického onboardingu lze ve společnosti ušetřit třeba ročně i měsíc rutinní práce, vyvarovat se chyb a zaručit, že v době nástupu, bude mít zaměstnanec pro výkon své činnosti vše potřebné (notebook, založený e-mail, přístup do ERP apod.). Toho lze snadno dosáhnout v centralizovaném dashboardu, který se připravuje na míru. Podívejte se na příklad, jak jsme společnost Kofola zbavili mechanických prací ZDE.

Pokud oprostíme zaměstnance od rutinních procesů, mohou se věnovat jiným efektivnějším činnostem, které vyžadují hlubší myšlení nebo se mohou soustředit na vytváření budování vztahu se zákazníky.

Co RPA přináší?

 • ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
  RPA systém je schopen řešit úkoly kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
  Zavedení RPA do procesů snižuje operativní náklady, šetří hodiny vykonávané práce.
 • ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ
  Zaměstnanci se nemusí věnovat procesům s nízkou přidanou hodnotou, ale mohou se věnovat procesům, které si vyžadují více pracovní kreativity.
 • ŠKÁLOVATELNOST A EFEKTIVITA
  RPA pomůže v organizaci lépe zvládnout nápor práce či sezónní výkyvy.
 • SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI A VARIABILITY
  RPA zvyšuje kvalitu zprocesování transakcí. Rovněž sníží variabilitu procesu na minimum.
 • ZLEPŠENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI
  RPA zefektivní a urychlí komunikaci či zpracování požadavků, zvyšuje spokojenost zákazníků.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Zaujaly vás možnosti RPA? Pokud máte otázky týkající se automatizace procesů ve vaší společnosti, nechte nám váš kontakt a naši specialisté vám rádi pomohou v rámci nezávazné konzultace.


Viktória Lukáčová Bracjunová

Business & New Technologies Products Development Manager
viktoria.bracjunova@soitron.com