SÍŤOVÁ ODVĚTVÍ

Komplexní IoT řešení od Soitronu má široké uplatnění v různých obchodnícha provozních segmentech vodárenství a je přínosem nejen pro vodárenské firmy, ale i pro spotřebitele. Naše řešení nahrazuje manuální odpočet vody a rychleji odhalí ztráty a úniky vody, neoprávněnou spotřebu, možnou kontaminaci vody nebo pokles tlaku v potrubí. Zároveň umožňuje monitoring stavu a zabezpečení objektů a zařízení vodárenské společnosti. Přesnější a spolehlivější údaje a analýzy skutečné spotřeby vody zvyšují provozní efektivitu podniků a přispívají k celkově vyšší spokojenosti zákazníků.

CO NABÍZÍME?

Měření spotřeby vody, průtoku a dalších provozních parametrů

• Tlak vody
• Teplota
• Výška hladiny čisté a znečistěné vody
• Koncentrace nebezpečných plynů
• Zatopení prostor
• Základní parametry kvality vody

Sledování přístupů

• Sledování otevření/zavření dveří a poklopů
• Snímače přítomnosti osob
• Pomoc v nouzi

Získávání, zpracování a analýza údajů pomocí IoT snímačů

• Fakturační vodoměry
• Provozní vodoměry
• Vodárenské zdroje
• Kanalizační sítě
• Čerpací stanice a jiné vodárenské objekty
a zařízení

PŘENOSOVÉ SÍTĚ

Naše řešení zajišťuje podporu specializovaných přenosových sítí LP WAN (Low Power Wide Area
Network) s vysokou úrovní bezpečnosti a odolnosti proti rušení pro systémy internetu věcí (IoT)
od slovenských operátorů.

Lora logo
sigfox logo
NB-IoT-technology logo

APLIKAČNÍ SOFTWARE LOTT

  • Naše softvérové řešení LOTT nabízí funkce potřebné pro sběr, zpracování a zobrazení dát do zařízení IoT

  • Poskytuje moderní a responzivní webové uživatelské rozhraní s podporou přístupu z počítače i mobilních zařízení

  • Představuje Multi-tenant architektúru

  • Je škálovatelnou a flexibilní infrastrukturou umožňující pokročilou analýzu údajů

  • Bylo vyvinuto na základě požadavků vodárenských společností

  • Systém LOTT je členěn na 3 základní moduly – správa zařízení, operátorský portál a odběratelský portál

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Modul určený k podpoře správy IoT zařízení
• přidávání, odebírání, změna a konfigurace IoT zařízení
• seskupování, filtrování a hromadné operace se všemi IoT zařízeními na jednom místě
• montážní list – aplikace určená k podpoře procesu instalace/výměny IoT zařízení na odběrných/měřicích místech

OPERÁTORSKÝ PORTÁL

Portál určený pro pracovníky vodárenských a jiných společností zabývajících se výrobou, distribucí a spotřebou vody.
• Přehled všech zařízení, jejich aktuálního stavu, umístění a posledních hodnot
• Denní vývoj měřených parametrů a průměry na jednotlivých odběrných a měřicích místech
• Umožňuje seskupení zařízení k zobrazení souhrnů a identifikaci nefakturovaná vody

ODBĚRATELSKÝ PORTÁL + APLIKACE

Odběratelský portál je určený pro zákazníky vodárenských společností. Je přístupný přes web a přes mobilní aplikaci, poskytuje informace a zasíla upozornění, a to při:
• upozornění na nepřetržitou spotřebu po dobu 48 hodin
• upozornění na spotřebu v době nočního klidu, která může znamenat únik vody
• upozornění při překročení zadané hodnoty spotřeby
• upozornění při překročení spotřeby v zadaném časovém období

LOTT UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

DOSTUPNOST A SPOLEHLIVOST

Cloudová služba provozována v certifikovaném datacentru

Možnost on-premise instalace v infrastruktuře zákazníka

V souladu s normami bezpečnosti a ochrany osobních údajů

Bezpečné řízení přístupu k jednotlivým modulům na základě uživatelských rolí

Poskytování monitorování a podpory 24x7

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (SLA) na míru zákazníkovi

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Kontaktujte nás