AUTOMATIZUJTE SVÉ KONTAKTNÍ CENTRUM

Nahraďte opakující se procesy agentů kontaktních center automatickým hlasovým asistentem, tzv. SOITRON*VoiceBotem. Ten je schopen kompletně zpracovat požadavek klienta a zajistit předání potřených informací nebo hovor předat na vhodnou skupinu agentů. Lze ho nasadit v odchozím i příchozím směru, přičemž umí procházet definovaná dynamická call flow. Veškerá komunikace je zároveň převáděna i do textové formy a připravena pro další zpracování.

SOITRON* VOICEBOT

  • Vyřizuje telefonní požadavky za vaše agenty.
  • Používá přirozenou řeč.
  • Nahrazuje opakující se procesy.
  • Dodržuje stanovené call flow.
  • Přepisuje mluvenou řeč na text.
  • Provádí definované procesy díky integraci                              přes API a s využitím RPA.

Business přínosy  SOITRON*VoiceBota

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY
Hlasový asistent automaticky komunikuje se zákazníky a provádí definované procesy 24/7.

DODRŽENÍ PROCESŮ
Zajištění dodržení procesů a stanoveného workflow.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
Ve srovnání s náklady na agenty kontaktního centra.

INTEGROVATELNOST
Integrovatelnost do existujících i nových kontaktních center.

ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ
Na základě okamžité podpory bez čekání a rychlému vyřízení požadavků.

VYSOKÁ ŠKÁLOVATELNOST
Výkonnost systému je omezena pouze počtem licencí, parametry použitých virtuálních serverů a konektivitou k operátorovi.

Výhody pro vaše klienty

1

RYCHLOST

Požadavek zákazníka je vyřízen okamžitě, nečeká ve frontě.

2

Kvalita

Přesné a rychlé poskytnutí požadovaných informací, inteligentní směrování.

3

PŘIROZENOST

Zákazník používá přirozenou řeč, není nucen procházet nudné stromy IVR (hlasový rozcestník).

Proces nasazení SOITRON* VoiceBota

Identifikujeme příležitost

Úvodní nezávazná konzultace, zjištění vašich potřeb a požadavků, najdeme příležitosti na využití ChatBota.

1

Specifikace use casů

Najdeme příležitosti ve vaší firmě, kde je vhodné využití VoiceBota.

2

Návrh komunikačních scénářů

Na základě předešlé analýzy navrhneme možné komunikační scénáře.

3

Integrace do interních systémů a testování řešení

Po implementaci navrhovaného řešení, spustíme automatickou komunikaci a vyřízení požadavků. Celé řešení testujeme.

4

Produkce a monitoring

Neustále sledujeme probíhající komunikaci a v případě potřeb zapracujeme změnové požadavky.

5

Nabídka dalších botů

SOITRON*ChatBot
Automatizovaná chatová komunikace

SOITRON*MailBot
Automatizovaná mailová komunikace

SOITRON*CheckBot
Automatizace komunikace nebo procesů

Dohodněte si s námi nezávaznou konzultaci