ROBOTIZACE A AUTOMATIZACE PROCESŮ

KONTAKTUJTE NÁS

Automatizace firemních procesů je dnes již nezbytnost, která zlepšuje konkurenceschopnost firem, snižuje náklady a zlepšuje zákaznickou zkušenost.

CO MŮŽETE AUTOMATIZOVAT?

Automatizovat můžete emailovou komunikaci, podávání žádostí, řešení reklamací, logistické procesy, zálohování dat, sbírání dat z různých systémů a následný reporting či jiné.

Jednou z největších výhod automatizace je fakt, že nezasahuje do stávající firemní infrastruktury, čímž se značně snižuje čas implementace v porovnání s jinými řešeními.

Benefity

OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ Díky robotizaci dochází k optimalizaci pracovních míst a k vytvoření prostoru pro řešení sofitstikovanějších úloh.

ZLEPŠENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Zefektivnění a urychlení komunikace, jakož i urychlení zpracování požadavků, zvyšuje spokojenost zákazníků.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI Implementací nástrojů automatizace se zlepšují a zefektivňují firemní procesy.

AGILITA A ŠKÁLOVATELNOST Automatizace procesů probíhá rychle bez nákladné integrace nebo redesignu stávající IT infrastruktury a procesů.

SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI Automatizace vede ke snížení chybovosti a zajišťuje stejné zpracování identických zadání prostřednictvím unifikovaných postupů.

KONTINUITA PROVOZU Díky automatizaci je váš systém schopen řešit úkoly kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

JAK PROBÍHÁ CELÝ PROCES

1.

ÚVODNÍ KONZULTACE

Možná už víte, co chcete automatizovat, ale nevíte jak. Možná máte stanovené KPI ´s a tušíte, že právě automatizace by vám mohla pomoci. Domluvte si s námi konzultaci, na základě které identifikujeme příležitosti pro automatizaci a nastíníme vám možná řešení.

2.

PROOF OF CONCEPT

Pokud se vám líbil náš počáteční náčrt řešení i odhad možných nákladů, můžeme se pustit do podrobné analýzy vašich procesů na základě které pro vás připravíme Proof of Concept (PoC).

3.

AUTOMATIZACE IDENTIFIKOVANÝCH ÚKOLŮ A PROCESŮ

Po schválení PoC navrhované řešení implementujeme do reálného provozu. Jelikož se podílíme na vašich úspěších, je v našem zájmu, aby implementované řešení fungovalo co nejefektivněji.

4.

POSTIMPLEMENTAČNÍ PODPORA

Změnil se proces ve vaší organizaci? Přibyly vám další systémy, kroky, které potřebujete doplnit do procesu? Soitron vám v těchto případech poskytuje postimplementační podporu a aktualizaci námi navrhované automatizace, stejně jako monitorování průběhu celého procesu.

NAŠE NABÍDKA

Automatizace komunikace (Email / Chat Bot)

Email nebo Chat Bot dokáže díky sémantické analýze zaslaného textu identifikovat obsah zprávy a na základě předvolené logiky na něj příslušně odpovědět. Díky sémantické vrstvě umí tento druh Chat Botů (Vďaka sémantickej vrstve vie tento druh botov rozpoznávať )rozpoznávat nejen klíčová slova a jejich synonyma, ale i kontext zprávy či mailu.

Více o SOITRON*bot

Automatizace zpracování požadavků

Jakékoliv zpracování žádostí či formulářů, které můžeme klasifikovat jako rutinní činnost, vyřeší automatizační Chat Bot za vás. Kromě identifikace obsahu požadavku dokáže „Task Bot“ s uživatelem komunikovat, vyžádat si chybějící údaje, odpovědět mu a všechny požadavky zapracovat do potřebných systémů. Kromě optimalizace nákladů zvyšuje zákaznickou spokojenost, urychluje zpracování požadavků a eliminuje chybovost způsobenou lidským faktorem.

Více o RPA

Automatizace reportingu

Díky integraci tzv. reportingových Chat Botů umíte získat z existujících firemních systémů potřebná data v reálném čase a v požadované struktuře. Výhodou Chat Botů je jejich univerzálnost a schopnost číst data z různých zdrojů. Chat Bot vám umožňuje přizpůsobovat reporty koncovým uživatelům podle jejich potřeb a v případě neshod jim posílat upozornění.

Pokud máte zájem o jiný druh automatizace, který neuvádíme v naší nabídce, pošlete nám vaši představu.

Rádi se s vámi setkáme na nezávazné konzultaci.

Mohlo by vás zajímat

Kontaktujte nás