ROBOTIZACE A AUTOMATIZACE PROCESŮ

KONTAKTUJTE NÁS

Automatizace firemních procesů je dnes již nezbytnost, která zlepšuje konkurenceschopnost firem, snižuje náklady a zlepšuje zákaznickou zkušenost.

CO MŮŽETE AUTOMATIZOVAT?

Automatizovat můžete emailovou komunikaci, podávání žádostí, řešení reklamací, logistické procesy, zálohování dat, sbírání dat z různých systémů a následný reporting či jiné.

Jednou z největších výhod automatizace je fakt, že nezasahuje do stávající firemní infrastruktury, čímž se značně snižuje čas implementace v porovnání s jinými řešeními.

Benefity

OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ Díky robotizaci dochází k optimalizaci pracovních míst a k vytvoření prostoru pro řešení sofitstikovanějších úloh.

ZLEPŠENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Zefektivnění a urychlení komunikace, jakož i urychlení zpracování požadavků, zvyšuje spokojenost zákazníků.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI Implementací nástrojů automatizace se zlepšují a zefektivňují firemní procesy.

AGILITA A ŠKÁLOVATELNOST Automatizace procesů probíhá rychle bez nákladné integrace nebo redesignu stávající IT infrastruktury a procesů.

SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI Automatizace vede ke snížení chybovosti a zajišťuje stejné zpracování identických zadání prostřednictvím unifikovaných postupů.

KONTINUITA PROVOZU Díky automatizaci je váš systém schopen řešit úkoly kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

JAK PROBÍHÁ CELÝ PROCES

1.

ÚVODNÍ KONZULTACE

Možná už víte, co chcete automatizovat, ale nevíte jak. Možná máte stanovené KPI ‚s a tušíte, že právě automatizace by vám mohla pomoci. Domluvte si s námi konzultaci, na základě které identifikujeme příležitosti pro automatizaci a nastíníme vám možná řešení.

2.

PROOF OF CONCEPT

Pokud se vám líbil náš počáteční náčrt řešení i odhad možných nákladů, můžeme se pustit do podrobné analýzy vašich procesů na základě které pro vás připravíme Proof of Concept (PoC).

3.

AUTOMATIZACE IDENTIFIKOVANÝCH ÚKOLŮ A PROCESŮ

Po schválení PoC navrhované řešení implementujeme do reálného provozu. Jelikož se podílíme na vašich úspěších, je v našem zájmu, aby implementované řešení fungovalo co nejefektivněji.

4.

POSTIMPLEMENTAČNÍ PODPORA

Změnil se proces ve vaší organizaci? Přibyly vám další systémy, kroky, které potřebujete doplnit do procesu? Soitron vám v těchto případech poskytuje postimplementační podporu a aktualizaci námi navrhované automatizace, stejně jako monitorování průběhu celého procesu.

NAŠE NABÍDKA

Automatizace komunikace (Email / Chat Bot)

Email nebo Chat Bot dokáže díky sémantické analýze zaslaného textu identifikovat obsah zprávy a na základě předvolené logiky na něj příslušně odpovědět. Díky sémantické vrstvě umí tento druh Chat Botů (Vďaka sémantickej vrstve vie tento druh botov rozpoznávať )rozpoznávat nejen klíčová slova a jejich synonyma, ale i kontext zprávy či mailu.

Automatizace zpracování požadavků

Jakékoliv zpracování žádostí či formulářů, které můžeme klasifikovat jako rutinní činnost, vyřeší automatizační Chat Bot za vás. Kromě identifikace obsahu požadavku dokáže „Task Bot“ s uživatelem komunikovat, vyžádat si chybějící údaje, odpovědět mu a všechny požadavky zapracovat do potřebných systémů. Kromě optimalizace nákladů zvyšuje zákaznickou spokojenost, urychluje zpracování požadavků a eliminuje chybovost způsobenou lidským faktorem.

Automatizace reportingu

Díky integraci tzv. reportingových Chat Botů umíte získat z existujících firemních systémů potřebná data v reálném čase a v požadované struktuře. Výhodou Chat Botů je jejich univerzálnost a schopnost číst data z různých zdrojů. Chat Bot vám umožňuje přizpůsobovat reporty koncovým uživatelům podle jejich potřeb a v případě neshod jim posílat upozornění.

Pokud máte zájem o jiný druh automatizace, který neuvádíme v naší nabídce, pošlete nám vaši představu.

Rádi se s vámi setkáme na nezávazné konzultaci.

Kontaktujte nás