Technologie se vyvíjejí rychlým tempem a my dnes klientům nabízíme mnohem víc než jen tradiční síťová řešení. Budoucnost patří mobilitě, lokalizačním službám, softwarově definovaným sítím a analytice. Pohled na informační technologie změnilo téma IoT. V posledních letech se díky internetu věcí technologie intenzivně propojují s průmyslem. WiFi dnes potřebuje mít každá firma, banka nebo nemocnice. Ale protože WiFi propojuje všechno se vším a všude, roste význam bezpečnosti a řízeného přístupu do sítě. WiFi už není jenom přenosové médium, ale přináší do podnikání přidanou hodnotu v podobě široce pojaté datové analytiky. Nastupuje nová éra technologií, ve které IT přímo pomáhá vašemu byznysu při plnění cílů společnosti. Nepropásněte tenhle okamžik, ale využijte ho!

NAŠE NABÍDKA

Softwarem definované sítě

V organizacích se informační technologie podílejí na všech procesech. Složitost komunikačních systémů roste a infrastruktura se mění pořád rychleji. Odpovědí na takový vývoj je softwarem definovaná síť (SDx). Je to zásadní evoluční krok založený na oddělení řízení sítě od datových toků a také oddělení síťových funkcí od hardwaru. Umožňuje nám posunout se od konfigurace pravidel pro jednotlivá zařízení k definování pravidel a jejich následnému uplatňování z jednoho místa (orchestrátoru). V kombinaci se správným definováním bezpečnostních pravidel tak dokážeme v komplexním prostředí podnikových zákazníků budovat přehledná a snadno provozovatelná řešení.

Mobilita

Bezdrátová komunikace přes WiFi je dnes úplně běžná věc. Nikoho nepřekvapí ani požadavky na mobilitu uživatelů, dostupnost dat nebo sdílení informací. Další pokročilé služby a přidaná hodnota souvisí s možnostmi lokalizace, sběru dat, jejich vyhodnocování a využití k marketingovým účelům. Vedle výhod, které WiFi komunikace přináší, ale čelíme také výzvám v oblasti zabezpečení, nasazování a správy zařízení nebo příslušné infrastruktury.

Řešení pro průmysl

Průmyslové systémy už dávno nejsou izolované. Dostupnost levných snímačů naopak otevřela možnost generování dat v každém kroku výrobního procesu. Analýza těchto dat nám umožňuje snížit nákladnost výroby, zefektivnit ji a zajistit její lepší zabezpečení. Musíme ale být schopní přenášet, ukládat, chránit a zpracovávat data. A přesně tomu my rozumíme. Víme, že pro průmysl musíme najít řešení a zařízení, která jsou ještě odolnější, robustnější, a navíc často podporují různé průmyslové protokoly. Musíme být zkrátka tvořiví. Stejně jako lidé, kteří budou naše řešení používat.

Bezpečnost sítí a aplikací

Aplikační bezpečnost zajišťuje ochranu webových aplikací a významně přispívá k zabezpečení citlivých dat před ztrátou nebo poškozením. Správa a kontrola přístupů do sítě na základě širšího kontextu přispívá k minimalizaci nebezpečí zneužití sítě a koncovým uživatelům nabízí konzistentní a bezpečný přístup, ať už se do sítě připojují přes kabelové, bezdrátové nebo VPN připojení.

Víc o bezpečnostních řešeních

Správa, dohled, audit

Zvyšující se složitost komunikační infrastruktury vytváří potřebu nasazení inventarizačních a auditních nástrojů nebo inteligentní správy sítí s prvky automatizace a analytikou. Pro výběr řešení je důležitá přehlednost a jednoduchost správy, nastavování a řešení problémů. Samozřejmostí je centralizovaná forma řízení, která respektuje různé typy zařízení a jejich vzájemné vazby.

Kabelážní systémy

Potřebujete slaboproudé sítě „ušité“ na konkrétní technologii, jako je kamerový a zabezpečovací systém, požární rozhlas, ozvučení, televize či projekce? Nebo spíše síť nízkého napětí s potřebným inženýrsko-technickým zabezpečením? U staveb řešíme kompletní připojení objektů včetně osvětlení, chlazení a vzduchotechniky včetně zabezpečení proti výpadkům na požadovaný stupeň ochrany. Nechte návrh a instalaci strukturovaných kabelážních systémů na nás. Postavíme je na renomovaných značkách, budou splňovat přenosové potřeby a garantovat aplikace budoucích protokolů.

PROČ SOITRON?

  • Jsme silný hráč na trhu IT technologií a bezmála 30 let dodáváme tradiční síťová řešení.
  • Naší největší přidanou hodnotou jsou naši lidé – zakládáme si na jejich vzdělávání a díky tomu získáváme nejvýznamnější firemní i individuální certifikace. U našich IT specialistů podporujeme zájem o nové technologie a trendy v oblasti síťových řešení.
  • Dotáhli jsme do konce stovky inovativních projektů a naše bohaté zkušenosti se projevují v kvalitě, kterou dokážeme nabídnout zákazníkům.
  • Spolupracujeme s globálními dodavateli. Díky tomu dodáváme zákazníkům nejlepší a nejnovější technologie. Jako dodavatel dlouhodobě plníme podmínky partnerství na nejvyšších úrovních.
  • Důkazem kvality práce, kterou odvádíme, jsou spokojení zákazníci, se nimiž rosteme už desítky let.

NAŠI SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Spolehlivý a bezpečný komunikační systém je základním prvkem pro maximální využití dostupných výrobních kapacit a naplnění potřeb našich zákazníků prostřednictvím zajištění stabilní interní logistiky. Nasazená technologie IoT jednoznačně přispěla ke zlepšení našich provozních procesů.
Jaroslav Jaroš
Mondi SCP, IT Manager

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kontaktujte nás