IT PORADENSTVÍ

Kontaktujte nás

Dnes už asi není odvětví, v kterém by nebyla dominantní úloha informačních technologií. Největší výzvou v dnešním světě digitalizace je řízení všech částí IT, jako i podpůrných služeb a optimalizování už investovaných zdrojů do IT. V našem vnímání je ideální IT takové, které nejen pomáhá naplňovat cíle byznysu, ale tvoří i jeho hnací prvek a napomáhá inovacím. Pokud tomu tak není, je dobré, když firma zváží vstup třetí strany v podobě IT poradenství. My v Soitronu přinášíme našim klientům zkušenosti s řízením IT, strategickým plánováním, rozhodováním a podporou inovací v jejich prostředí. Chápeme, že IT už nemá hranice fyzických komponentů anebo systémů, ale je integrální součástí všech častí a procesů v podniku.

NAŠE ŘEŠENÍ

IT audit a ověření stavu v IT

Pro dosažení objektivního ověření aktuálního stavu v IT je častokrát nutné využít statut nezávislosti třetí strany.  My se kromě toho snažíme při poskytování auditních a assurance služeb používat porovnání s „best practices“ a našimi zkušenostmi. Právě tímto přístupem jsme schopní efektivně zasáhnout, zobrazit a pojmenovat nejzávažnější nedostatky v IT prostředí našich klientů.

Implementace IT řešení

Z praxe vyplývající statistika hovoří, že až jedna čtvrtina implementačních projektů selhává při své realizaci. Mnohé další nejsou schopné přinést očekávaný přínos. Překročení rozpočtu, jako i selhání plánovaní, je téměř pravidlem. My v Soitronu pomáháme našim klientům řídit projekty pomocí relevantních metodik a zkušeností, které jsme nabyli při mnohých úspěšných projektech. Víme, jaká rizika hrozí projektům během všech fází, tak i po jejich dokončení, a právě proto vás jimi úspěšně provedeme.

Inovace v IT

V takovém dynamickém prostředí, jako je dnešní IT, je úplně přirozenou součástí neustálé zlepšování. Z dlouholeté praxe víme, že inovační aktivity potřebují silnou podporu managementu, vhodně zvolenou metodiku a „chuť na změnu“. Klientovi přinášíme dostatek zkušeností, které jsou potřebné pro tak velkou změnu, jakou je posun k inovačnímu myšlení ve společnosti. Jsme připravení pomoci plánovat jednotlivé kroky, dobře se na ně připravit a měnit vnitřní prostředí na inovativnější. Umíme zavést nové procesy, metody, role, systémy, povědomí a případně nastavit nové organizační uspořádání.

Optimalizace zdrojů IT

Právě v dnešním prostředí, které umožňuje využívat mnohé funkce IT jako službu, je důležité optimalizovat zdroje a investice do IT. Na základě metodik, které pomáhají řídit a integrovat více externích dodavatelů IT služeb, efektivně přepojíme vnitřní zdroje s externím prostředím. Tímto podpoříme klienta při rozhodování o efektivním uspořádání IT funkcí a navrhneme, kdy je výhodné nakupovat IT jako službu. V případě rozhodnutí pomůžeme připravit a realizovat změnu tak, aby byla všechna rizika spolehlivě řízena.

Strategické plánování v IT

Velmi často se setkáváme s tím, že IT prostředí je v mnohem větší míře vnímané jen z operativního hlediska ve smyslu „jak ho udržet v běhu“. Na základě našich zkušeností a současných trendů víme, že důležité je plánovat IT i strategicky. Strategickým plánováním v IT umíme klientovi pomoci udržet soulad cílů IT s byznys cíly a dosáhnutím očekávané hodnoty. Našim klientům pomáháme sladit plánování IT z pohledu operativního a strategického. Právě v plánování, které reflektuje byznys potřeby a zároveň řídí dostupné zdroje, vidíme ideální podporu pro byznys a největší přínos IT.

Vedení projektů a Interim management

Jelikož máme velmi bohaté zkušenosti s mnoha projekty pro naše klienty, jsme připravení se o tyto zkušenosti podělit. My v Soitronu chápeme, že když podnik potřebuje zavést nové procesy, systémy či technologii, setkává se často s touto změnou pravděpodobně poprvé. Abyste obdobím změn prošli co nejjednodušeji, poskytneme vám našeho odborníka, který dočasně pomůže vést vaše projekty a vy tak budete mít prostor nejen se učit, ale také se věnovat svému byznysu.

GDPR – ochrana osobních údajů

GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratka pro nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Tato regulace se týká až 90% všech firem, které jsou povinné se sladit s jejími požadavky do 25.5.2018. Náš konzultační program vám poradí, zda se vaší společnosti GDPR týká a ulehčí vám zorientovat se v legislativě GDPR. Naši experti vám v souladu s ní pomůžou přijmout opatření, tak aby se vaše firma vyhnula pokutě.

 

Víc o službě Soitron GDPR.

NIS – bezpečnost sítí a informačních systémů

NIS (Network and Information Systems) je zkratka pro směrnici EU 2016/1148 o opatřeních na zabezpečení vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Začne se uplatňovat od 10. května 2018 a společnosti, kterých se týká, jsou povinné se sladit s jejími požadavky. Naše konzultační služba vám pomůže problematiku NIS správně uchopit a řádně se na ni připravit.

 

Víc o službě Soitron NIS.

PROČ SOITRON?

  • Hodnota našich služeb je v našich zkušenostech a ve schopnosti používat ověřené metody a postupy, které řeší konkrétní problémy zákazníka (tzv. value delivery, agilní přístup).
  • Díky nezávislému pohledu na problém umíme pomoci našim zákazníkům při rozhodování o jejich IT projektech s tím, že neustále máme na paměti byznys celé jejich společnosti.
  • Spolupracujeme se světovými vendory, abychom našim zákazníkům mohli neustále poskytovat ty nejlepší a nejnovější technologie. Tyto spolupráce nám dávají zároveň dostatečný přehled o tom, která řešení jsou pro potřeby společnosti nejvýhodnější.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kontaktujte nás