PŘEHLED AKCÍ

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU – ZÁZNAMY Z PŘEDCHOZÍCH WEBINÁŘŮ

Společně s odborníky ze společnosti Microsoft jsme organizovali webináře zaměřené na jednotlivé možnosti vzdělávání na dálku, které jsou k dispozici ZDARMA prostřednictvím Microsoft Teams. Podařilo se nám vyškolit několik stovek účastníků, z čehož máme velkou radost. Záznamy z webinářů najdete zde:

KDE VŠUDE JSME PŘEDNÁŠELI?

ATRAKTIVNÍ VÝUKA VE ŠKOLÁCH: VYUŽITÍ MODERNÍCH NÁSTROJŮ V HODINĚ

28. 2. 2020, Krajský úřad Pardubice

Program akce byl zaměřen na prezentaci moderních výukových nástrojů v rámci podpory polytechnického, odborného a digitálního vzdělávání. Byly představeny digitální pomůcky, které usnadňují přípravu na výuku, činí ji atraktivnější a pomáhají zvýšit zájem, pozornost a motivaci žáků při učení. Účastníci měly možnost vidět ukázky v hodinách a mohou si je sami vyzkoušet. My ze SOITRONu jsme taky byli její součásti a představili jsme nové možnosti vzdělávání, které nabízíme.

KOMUNIKACE S RODIČI POMOCÍ OFFICE 365

26. 2. 2020, Mateřská škola Brno Bíblova

Mateřská škola již delší dobu využívá Office 365 a nyní se rozhodla, že bude prostřednictvím možností jednotlivých aplikací komunikovat s rodiči dětí. V případě, že děti budou potřebovat omluvenku, nebo bude nějaká náhlá situace, tak jim nástroje Office 365 značně ulehčí vzájemnou komunikaci. My jsme pro učitelky z MŠ Bíblova připravili workshop, kde jsme s nimi probrali, jaké nástroje pro tento účel zvolit a zodpověděli případné dotazy.

SOITRON DIGITÁLNÍ AKADÉMIE PRO UČITELE

13. 2. 2020, EDU Day Microsoft

Společnost Soitron prezentovala svá řešení a vzdělávání na EduDay společnosti Microsoft. Náš stánek navštívila celá řada zástupců škol, se kterými jsme diskutovali především možnosti dlouhodobého vzdělávání. Těšíme se z jejich zájmu nad moderními technologiemi, které byly nedílnou součástí našeho stánku, kde si pedagogové a studenti mohli prohlédnou Microsoft Surface a diskutovat s námi nad jeho aktivním vyžitím při výuce. Největšímu zájmu se těšilo dlouhodobé vzdělávání pedagogů a s ním související Adopční kampaně společnosti SOITRON.

ŠKOLENÍ PRÁCE S TABLETY PRO UČITELE

10. 2. 2020, Mateřská škola Jesenice

Společnost SOITRON vzdělávala učitelky z Mateřské školy v Jesenici u Prahy. Mateřská škola zakoupila pro své zaměstnace tablety Microsoft Surface, my jsme jim předvedli jak s nimi pracovat a začlenit do výuky. Paní učitelky měly největší zájem o aplikace použitelné pro děti. V neposlední řadě přišla i praktická ukázka aplikace Teams a jejího využití především v komunikaci mezi pedagogy a vedením.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

KONTAKTUJTE NÁS