CLOUD ŘEŠENÍ

Kontaktujte nás

Dnešní doba si vyžaduje IT řešení, která jsou flexibilní při rozšiřování kapacity, či výpočetního výkonu, zároveň jsou komplexní a tím přispívají ke snižování nákladů na správu IT infrastruktury, nebo snižují zatížení interních IT oddělení. Všechny tyto požadavky může splnit právě cloud řešení.

Rozhodnutí přejít na cloud však nejsou lehká, a právě proto je nevyhnutelné provést analýzy, které zhodnotí připravenost vaší společnosti na využívání takovýchto služeb. Soitron je schopen pro vás udělat i analýzu stávajícího využívání cloudových služeb a v případě potřeby navrhnout změny vedoucí k efektivnějšímu využívání.

Soitron zanalyzuje, navrhne, implementuje a integruje ta nejvhodnější cloudová řešení pro zákazníka v oblasti infrastruktury, platforem či softwaru a to bez závislosti na typu cloudového scénáře (hybridní, soukromý, veřejný).

Benefity

Zavedení cloudových služeb zpravidla odkryje i nové byznys možnosti. Tyto nepředpokládané benefity přinášejí společnostem podstatně víc měřitelných přínosů.

PROSTOR NA INOVACE v podobě vývoje nových produktů anebo identifikace nových příležitostí

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT prostřednictvím jejich integrace a analýzy

ÚČINNÁ TRANSFORMACE v podobě zefektivnění a automatizace existujících byznys modelů a procesů

VYŠŠÍ DOSTUPNOST DAT prostřednictvím různých zařízení a různých lokalit

BEZPROBLÉMOVÉ PŘEPOJENÍ SYSTÉMŮ A DAT s „next generation“ systémy v rámci partnerské spolupráce

ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE se zákazníky

Naše nabídka

Cloudové řešení je možné implementovat v několika úrovních a v mnoha scénářích. Přejděte s námi do cloudu od A po Z, nebo si vyberte z našich služeb to, co momentálně potřebujete.

KONZULTAČNĚ ANALYTICKÉ SLUŽBY

Soitron Cloud Testing (CT)

Soitron CT je určeno pro ty společnosti, které váhají nad implementací cloudových řešení nebo se chtějí ujistit, že dostatečně využívají všechny možnosti již implementovaného cloudu. Naši odborníci zanalyzují vaše současné prostředí, navrhnou doporučení ke zlepšení, připraví odhady nákladů na implementaci a dají vám možnost reálného otestování navrhovaného řešení v praxi.

 

Více o službě Soitron CT

Strategie přechodu na cloud

Rozhodnutí přejít do cloudu již máte úspěšně za sebou, ale potřebujete detailní plán implementace, při kterém se eliminují všechna rizika související s projektem? Strategie přechodu na cloud definuje technické nároky implementace cloudu, jeho finanční náročnost a časový harmonogram celého projektu.

Adopční kampaň

Sžití se uživatelů s novými systémy je často nejproblematičtější součástí při implementaci jakýchkoliv IT řešení. Naše adoptivní kampaň vám pomůže překonat počáteční neochotu ze strany uživatelů. Díky adoptivní kampani podpoříte efektivní využívání cloudových řešení a na základě monitoringu a kontrole využívání implementovaných systémů budete mít jistotu, že implementace cloudu proběhne správně nejen po technické stránce.

IMPLEMENTACE A PODPORA CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍ

Přesun infrastruktury nebo softwaru do cloudu

Rostoucí nároky na výkon s sebou často přinášejí v mnoha společnostech potřebu rozšíření IT infrastruktury nebo celého jejího přesunu do cloudu. Soitron vás provede touto transmisí od prvních analýz až po závěrečnou implementaci.

Bezpečnostní řešení v cloudu

Při implementaci našeho řešení zanalyzujeme bezpečnostní rizika a zohledníme všechny vaše specifické potřeby. Námi integrované nástroje dokážou včas analyzovat tato rizika a následně na ně upozornit administrátora.

Back up a disaster recovery

Zálohování dat je jednou z nejkritičtějších oblastí práce s daty. Nákladné investice na infrastrukturu nebo časové hledisko implementace zálohovacího řešení častokrát odrazuje společnosti od jejich vybudování. Jedním z optimálních řešení je využití komplexních služeb v oblasti zálohování dat prostřednictvím cloudu. Nákladné investice na infrastrukturu vyměníme za flexibilní a škálovatelné služby, vytvoříme nejvhodnější plán ukládání, zálohování a obnovy vašich dat a zanalyzujeme možnosti jejich deduplikovaní a šifrování. Námi navržené disaster recovery řešení zajistí optimalizaci nákladů a ošetření investic a poskytne přístup k datům v případě výpadku lokálních serverů.

Monitoring infrastruktury v cloudu

Prostřednictvím jednotné platformy vám poskytneme možnost komplexního monitoringu stavu vaší infrastruktury bez ohledu na to, zda je umístěna v cloudu nebo jako on-premise řešení. Proaktivní monitorování infrastruktury vám umožní možnost real-time identifikace potenciálních problémů a jejich vyřešení před tím, než ovlivní koncové uživatele.

Monitoring spotřeby využívání cloudu

Optimalizace nákladů využívání cloudových služeb poskytuje výrazný prostor pro finanční úspory. Monitoring využívání cloudových služeb, jakož i možnost sledování nákladů v reálném čase, vám dá nejen přehled, ale i přístup k potřebným datům.

Podpora pro cloudová řešení

V případě jakéhokoliv problému jsme vám neustále k dispozici. Navrhneme pro vás optimální model podpory cloudového řešení v rozsahu do 24×7 formou klasického SLA (Smlouva o poskytování podpory).

cBridge

 

cloudu provozovaná služba cBridge sofistikovaným a přitom jednoduchým způsobem zajistí vaší firmě propojení hlasové, multimediální a datové komunikace. Klasickou telefonii s ústřednou můžete doplnit o videohovory, telekonference, firemní chat, nástroje pro webovou spolupráci a podpořit tak mobilitu vašich zaměstnanců.

Více o službě cBridge.

Cloud a jeho měřitelný přínos

18,8%

průměrné zlepšení v efektivních procesech

16,2%

průměrné snížení nákladů na operaci

16,8%

průměrné snížení nákladů na údržbu IT

Kontaktujte nás