CLOUD ŘEŠENÍ

Kontaktujte nás

Dnešní doba si vyžaduje IT řešení, která jsou flexibilní při rozšiřování kapacity, či výpočetního výkonu, zároveň jsou komplexní a tím přispívají ke snižování nákladů na správu IT infrastruktury, nebo snižují zatížení interních IT oddělení. Všechny tyto požadavky může splnit právě cloud řešení.

Rozhodnutí přejít na cloud však nejsou lehká, a právě proto je nevyhnutelné provést analýzy, které zhodnotí připravenost vaší společnosti na využívání takovýchto služeb. Soitron je schopen pro vás udělat i analýzu stávajícího využívání cloudových služeb a v případě potřeby navrhnout změny vedoucí k efektivnějšímu využívání.

Soitron zanalyzuje, navrhne, implementuje a integruje ta nejvhodnější cloudová řešení pro zákazníka v oblasti infrastruktury, platforem či softwaru a to bez závislosti na typu cloudového scénáře (hybridní, soukromý, veřejný).

Benefity

Zavedení cloudových služeb zpravidla odkryje i nové byznys možnosti. Tyto nepředpokládané benefity přinášejí společnostem podstatně víc měřitelných přínosů.

PROSTOR NA INOVACE v podobě vývoje nových produktů anebo identifikace nových příležitostí

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT prostřednictvím jejich integrace a analýzy

ÚČINNÁ TRANSFORMACE v podobě zefektivnění a automatizace existujících byznys modelů a procesů