Potřebujete získat přehled o dění ve vaší firemní síti? Dokážete identifikovat podezřelé aktivity a anomálie v síťovém provozu?
Máme pro vás šikovného pomocníka, který vám umožní lépe pochopit a identifikovat, co se děje.
Nemáte dostatek lidských zdrojů na interpretaci nálezů? Nedaří se vám na ně dostatečně rychle reagovat?

Bezpečnostní řešení Flowmon as a Service přináší kombinaci špičkových technologií s odborným
poradenstvím při diagnostice a vyhodnocování potenciálních hrozeb pro vaši IT infrastrukturu.

VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

DIAGNOSTIKA IT SÍTĚ

Vaši síť podrobíme kontinuální precizní diagnostice a zanalyzujeme případné problémy s dopadem na dostupnost a bezpečnost kritických služeb.

.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB

Nabízíme vám službu rozšířenou o prediktivní monitoring, alerting a reporting.

ZKRÁCENÍ REAKČNÍ DOBY

Nalezené bezpečnostní a provozní incidenty jsou pod neustálým dohledem našich odborníků, což nám v případě hlášení závažné události ve vaší síti umožňuje zareagovat včas.

.

PRAVIDELNÝ REPORT

O průběhu monitorování vaší firemní sítě, jakož i o všech bezpečnostních hrozbách nebo anomáliích, budete pravidelně informováni v rámci týdenního nebo měsíčního review.

OFF-SITE PODPORA

Výsledky síťového monitoringu sledujeme a vyhodnocujeme i na dálku.

SROZUMITELNÁ INTERPRETACE 

Dostanete informaci nejen o tom, co se děje ve vaší síti, ale doporučíme vám také způsob, jak na vzniklou situaci reagovat.

Pokud si vaše organizace spravuje síť sama, nebo se bezpečnostní problémy týkají například desktopových stanic, o které se stará jiný dodavatel, dostanete od nás doporučení pro další postup. Pokud Soitron u vás provozuje i síť, čili máme zařízení infrastruktury pod svou správou, dokážeme v rámci supportu při některých incidentech neprodleně zakročit a problém vyřešit.
Štefan Porubčan
Security Analyst

ÚČINNÁ OCHRANA VŮČI LEGISLATIVNÍMU TLAKU

Vedle rostoucího významu sítí narůstá i množství a sofistikovanost kybernetických útoků, na což reaguje legislativa zpřísňováním nároků,
které musí organizace dodržovat, zejména z pohledu ochrany osobních údajů svých klientů.

Řešení Flowmon vám dokáže poskytnout lepší viditelnost do síťové datového provozu včetně identifikace anomálií, co bude v nadcházejícím období nabírat na významu i v souvislosti s legislativními změnami, jako jsou zavedení nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) nebo Zákon o kybernetické bezpečnosti podle směrnice EU.

 

Powered by:

flowmon gold partner

CHCETE VĚDĚT VÍC?