CISCO STEALTHWATCH

Kontaktujte nás

Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější a tradiční bezpečnostní řešení už na ně nestačí. Je nutné neustále identifikovat různé typy neznámých hrozeb a přizpůsobovat jim úroveň bezpečnostních nástrojů. Jedním z řešení pro pokročilé zabezpečení vaší infrastruktury je Cisco Stealthwatch. Je to produkt, který původně vznikl v prostředí tajných služeb USA a pořád se využívá k odhalování potenciálních a probíhajících útoků na IT infrastrukturu.

UDRŽUJTE SI PŘEHLED O SVOJÍ SÍTI

Cisco Stealthwatch je řešení zaměřené na behaviorální analýzu síťových toků na základě rozšířeného protokolu Netflow. Sleduje změny chování uživatelů v síti a na základě shromážděných údajů dokáže rozpoznat anomálie a předem poukázat na možnou bezpečnostní hrozbu. Cisco Stealthwatch vás dokáže upozornit na:

  • podezřelé chování uživatelů nebo systému
  • neobvyklou komunikaci uživatelů (odesílání příliš velkého počtu e-mailů atd.)
  • přenos abnormálního objemu dat
  • infikovanou webovou stránku nebo stahování podezřelých souborů

  • odhalení zdroje v síti, který se stal cílem skenování nebo jiných nebezpečných útoků zvenčí nebo zevnitř vaší organizace
  • samotného původce útoku
  • porušení zásad platných pro danou síť
  • rozpoznání komunikace s „nevhodnými“ cíli

CHCI BEZPEČNÍ FIREMNÍ SÍŤ

PROČ CISCO STEALTHWATCH?

NEPŘETRŽITÝ MONITORING SÍTĚ

Řešení zabezpečí neustálé sledování zařízení, aplikací a uživatelů ve všech vašich distribuovaných sítích.

VIDITELNOST SÍTĚ

Nasazením Stealthwatch zvýšíte celkový přehled o síťové komunikaci jednotlivých zařízení a zaměstnanců společnosti. Zjednoduší se způsob, jak odhalit podezřelé činnosti, které zatím nebylo možné snadno vypátrat.

.

DEDUPLIKACE DAT

Unikátní vlastností je předcházení duplicitám v informacích. Data se spojují do jednoho celku, takže se snadno interpretují. Ukládají se ve formě obousměrných záznamů a dají se doplnit i z jiných zdrojů (firewall logy, proxy atd.).

JEDNODUCHÁ INTEGRACE

Obrovskou výhodou je integrace s vaší stávající síťovou infrastrukturou a dalšími produkty Cisco. Máte k dispozici větší množství hodnotných informací, které zpřesňují bezpečnostní hlášení.

KVALITNÍ DETEKCE

Stealthwatch sbírá data z vaší sítě každý den, týden a měsíc. Mnohem déle si pamatuje statistický vzorek, který následně porovnává, čímž vám zaručí kvalitnější výstup.

RYCHLEJŠÍ ROZPOZNÁNÍ HROZEB

Na podezřelé chování vás upozorní alarmy prioritizované podle úrovně hrozby. Díky tomu víte, který problém je nejkritičtější a můžete rychleji zareagovat na možnou škodlivou činnost.

.

CHCETE VĚDĚT VÍC?