BEZPEČNOST

Kontaktujte nás

Data jsou často tím nejcennějším aktivem firmy, a proto se stávají cílem útoků různých hackerů nebo crackerů. Neustálý technologický pokrok zvyšuje závislost firem na informačních technologiích. Společnosti potřebují stále víc a víc zabezpečit ochranu svých dat tak, aby udrželi jejich důvěrnost, integritu ale zároveň i jejich dostupnost. Praxe ukázala, že parciální ochrana vybraných systémů není dostatečně efektivní a taktéž je dražší než komplexní přístup k bezpečnosti. V Soitronu zastáváme názor, že nejlepší ochranou je prevence. Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení od fyzického zabezpečení budov, technologické ochrany síťové infrastruktury až po bezpečnost používaných systémů a aplikací.

Naše nabídka

Podpůrný systém pro řízení rizik

Úspěšná implementace systémů pro řízení rizik si vyžaduje zaangažovanost vedení společnosti. Bezpečnost a řízení IT rizik je totiž proces, který je potřebné neustále přehodnocovat a zdokonalovat. Tyto systémy musí být součástí obchodních procesů společnosti. (ISO/IEC 27005:2011, ISO/IEC 27001:2014)

NBA – Systém na detekci anomálií

NBA programy sledují aktivity, které se uskutečňují přímo uvnitř sítě a jasně identifikují všechny anomálie, které mohou indikovat nebezpečí (detekce malwaru). NBA programy ušetří IT administrátorům čas, který by museli trávit lokalizováním a řešením problémů v síti.

SIEM – Správa bezpečnostních informací a událostí

Nástroj, který vám pomůže udržet přehled o firemní infrastruktuře, monitorovat události, které v ní probíhají a v neposlední řade uchovávat a analyzovat získaná data. Rozhodování o dalším vývoji firemní infrastruktury tak mohou být pro vaše manažery a IT odborníky jednodušší.

Ochrana a optimalizace aplikací

Provoz webových portálů a různých B2B online služeb představuje účinný nástroj pro komunikaci s klienty a obchodními partnery. Pro mnoho společností je proto existenčně kritické zabezpečení dostupnosti těchto služeb, rychlý přístup k informacím, jako i zabezpečení důvěrnosti a integrity prezentovaných dat. Pro tento účel implementujeme plně reverzní proxy řešení s web aplikačním firewallem, dvoj-faktorovou autentifikací a dedikovanými moduly HSM.

Bezpečnostní aplikační brány

Aplikační brány efektivně chrání základní komunikační kanály každé společnosti. Bez patřičného technologického vybavení společnost nedokáže definovanou bezpečnostní politiku vynutit a ani kontrolovat její plnění. Ochranu elektronické pošty vůči nevyžádaným zprávám a malwaru realizujeme pokročilými antispamovými řešeními a pro řízení přístupu do sítě Internet implementujeme proxy řešení, která se lehko integrují do existující infrastruktury a neomezují zaměstnance v produktivitě.

DLP – Ochrana před únikem dat

Citlivá data je potřebné chránit nejen před externími útoky, ale i proti neoprávněné manipulaci uvnitř samotné organizace. DLP systémy se soustřeďují na kontrolu komunikačních kanálů jakými jsou e-mail, webmail, ftp, http atd., jako i serverů a pracovních stanic, a tak zabraňují úniku cenných informací.

Hardening infrastruktury

Výrazný nárůst bezpečnosti je možné dosáhnout i pomocí vhodného designu sítě a správným aplikováním síťových prvků. Network hardening nabízí zákazníkovi významné (anebo výrazné) a cenově efektivní posílení bezpečnosti na síťové úrovni avšak s využitím už existujících aktivních prvků.

Konzultační služby

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti bezpečnostních systémů umíme pomoci našim zákazníkům taktéž v konzultační rovině. V našich poradenských službách zohledňujeme nejmodernější trendy, aktuální potřeby zákazníka, jako i stav jeho IT infrastruktury, přitom při optimalizaci designu řešení klademe důraz na přidanou hodnotu v konkrétní situaci.

Proč Soitron

  • Jako systémoví integrátoři působíme už 27 roků v různých oblastech IT byznysu, které důvěrně známe. Naše zkušenosti s návrhem, implementací a podporou různorodých technologických řešení, jsou tím nejlepším předpokladem na efektivní a komplexní zavedení bezpečnosti ve vaší organizaci.
  • Našim zákazníkům nabízíme neustálou podporu. Při návrhu designu bezpečnostních projektů dbáme na to, aby jste se nestali obětí vlastních předimenzovaných bezpečnostních opatření. Snažíme se, aby námi navržená řešení fungovala v souladu s vaší infrastrukturou a společnou synergií vám napomáhala k bezproblémovému chodu vaší společnosti.

Mohlo by vás zajímat

Kontaktujte nás