BEZPEČNOST

Kontaktujte nás

Data jsou často tím nejcennějším aktivem firmy, a proto se stávají cílem útoků různých hackerů nebo crackerů. Neustálý technologický pokrok zvyšuje závislost firem na informačních technologiích. V Soitronu zastáváme názor, že nejlepší ochranou je prevence. Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení od fyzického zabezpečení budov, technologické ochrany síťové infrastruktury až po bezpečnost používaných systémů a aplikací.

Bezpečnostní řešení

SOITRON SECURITY SENSOR

Nenechte se zastrašit potenciálním ohrožením bezpečnosti vaší firemní sítě.  Soitron Security Sensor je námi navržené bezpečnostní řešení, které dokáže zanalyzovat síťový provoz, jakož i přenášený obsah a upozorní vás na možná rizika ve vaší síti. Více…

FLOWMON AS A SERVICE

Potřebujete získat přehled o dění ve vaší firemní síti? Dokážete identifikovat podezřelé aktivity v síťovém provozu? Bezpečnostní řešení Flowmon as a Service přináší kombinaci špičkových technologií s odborným poradenstvím při diagnostice a vyhodnocování potenciálních hrozeb pro vaši IT infrastrukturu. Více…

CISCO STEALTHWATCH

Cisco Stealthwatch je řešení pro pokročilé zabezpečení vaší infrastruktury. Sleduje změny chování uživatelů v síti. Na základě shromážděných údajů dokáže vyhodnotit nestandardní chování a v předstihu poukázat na možnou bezpečnostní hrozbu. Více…

Naše nabídka

Správné zabezpečení sítě však stále zůstává výzvou. Spočívá v efektivním řízení a neustálém ladění bezpečnostních politik.
V našem portfoliu najdete lety ověřené řešení, které díky neustálému zdokonalování patří ke světové špičce.

TRADIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Bezpečnost dat a informací zpracovávaných v elektronické podobě tvoří integrální součást požadavků na jakoukoliv IT infrastrukturu. Správné zabezpečení sítě však stále zůstává výzvou. Spočívá v efektivním řízení a neustálém ladění bezpečnostních politik. Přitom je třeba klást důraz na maximální stabilitu infrastruktury, zajištění dostupnosti IT služeb a nákladově efektivní provoz. Tradiční bezpečnostní řešení, se kterými máme dlouholeté zkušenosti, jsou zaměřeny především na prevenci.

POKROČILÉ ZABEZPEČENÍ IT INFRASTRUKTURY

V dnešní době se kybernetická kriminalita a kreativita hackerů dynamicky rozvíjí. Tradiční bezpečnostní mechanismy již nejsou schopny dostatečně eliminovat moderní hrozby či cílené útoky. Ani nasazení a využití nejlepších preventivních řešení neposkytuje účinnou ochranu a nedokáže zabránit sofistikovanému útoku. Právě proto jsme do našeho portfolia zahrnuli moderní řešení pro pokročilé zabezpečení IT infrastruktury.

MANAŽMENT PŘÍSTUPŮ A IDENTITY UŽIVATELE

Požadavky na zabezpečení odpovídající úrovně důvěrnosti informací jdou ruku v ruce s řízením přístupu k datům. Management identity uživatele během celého životního cyklu zajišťují řešení Identity managementu. Bezpečnostní politiky, týkající se nakládání s informacemi, je možné pomocí DLP řešení prakticky vynucovat, auditovat a efektivně řídit výjimky.

BEZPEČNOSTNÍ MONITORING

Není možné chránit to, co není vidět. Naše řešení poskytují neustálý monitoring klíčových komponent IT infrastruktury a vyhodnocují vzájemné souvislosti událostí z různých zdrojových systémů. Dokáží včas odhalit bezpečnostní události i provozní problémy. Tím snižují jejich dopad a zkracují dobu řešení. Rovněž poskytují podrobné informace pro forenzní analýzu.

Služby

ANALYTICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Nabízíme analytické a poradenské služby v oblasti informační bezpečnosti a v oblastech zajištění souladu s příbuznou legislativou. Pro vaši společnost jsme schopni připravit různé druhy analýz – analýzu byznys dopadů (BIA), analýzu rizik pomocí expertního nástroje RAMSES, či GAP analýzy vůči rámci ISO 27001, GDPR, NIS nebo kybernetický zákon. Stejně poskytujeme i odborné poradenství v oblasti plánování kontinuity IT služeb (IT continuity management & disaster recovery)..

IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB

V našem portfoliu bezpečnostních služeb se nacházejí také služby zaměřené na identifikaci bezpečnostních incidentů a hrozeb v infrastruktuře zákazníka. Patří sem Soitron Security Sensor pro krátkodobý , behaviorální analýza sítě poskytovaná jako kontinuální služba bez nutnosti vstupných investic, nadstavbové služby reakce na bezpečnostní incident či Security Operations Center (SOC).

Proč Soitron?

Jako systémoví integrátoři působíme už 27 roků v různých oblastech IT byznysu, které důvěrně známe. Naše zkušenosti s návrhem, implementací a podporou různorodých technologických řešení, jsou tím nejlepším předpokladem na efektivní a komplexní zavedení bezpečnosti ve vaší organizaci.

Našim zákazníkům nabízíme neustálou podporu. Při návrhu designu bezpečnostních projektů dbáme na to, aby jste se nestali obětí vlastních předimenzovaných bezpečnostních opatření. Snažíme se, aby námi navržená řešení fungovala v souladu s vaší infrastrukturou a společnou synergií vám napomáhala k bezproblémovému chodu vaší společnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Případové studie

Kontaktujte nás