IMPLEMENTACE MONITOROVACÍ SLUŽBY PRO SPOLEČNOST JOHNS MANVILLE

Monitorovací systém, který hlídá infrastrukturu, operační systémy či stav aplikací, je podle mnohých velmi nákladný z hlediska počáteční investice a potřeby zaměstnávat tým trénovaných odborníků. Jednoduchým alternativním řešením je zajištění „monitoringu jako služby“, které kromě jiných využívá i Johns Manville.

Případová studie byla publikována 25.07.2017

PŘEDCHOZÍ STAV

 • Licencovaný HP SIM monitoring nástroj
 • Limitované možnosti ohledně hardwarových dodavatelů
 • Náročné přizpůsobení řešení
 • Lokální IT tým dedikovaný na řešení problémů adhoc
 • Systém bez ITSM procesů
 • Nedostupnost služeb Service Desku

SOUČASNÝ STAV

 • Moderní monitorovací služba, která dokáže pružně reagovat na neustálé změny v IT infrastruktuře
 • Zautomatizování jednotlivých úkonů bez potřeby lidské interakce
 • Eliminace výpadků hardwaru, které by znamenaly ohrožení výroby
 • Zvýšení stability IT infrastruktury
 • Automatické přiřazení vzniklého incidentu správnému týmu, který zajistí jeho zpracování a řešení

ŘEŠENÍ

Standardizované řešení přizpůsobené potřebám zákazníka

Předefinování parametrů ve smluvní SLA

Přenesení kompetencí na dodavatele služby

Využití certifikovaných pracovníků na straně dodavatele služby

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Díky monitorovacímu řešení je možné vytvořit ucelený obraz o fungování interní podnikové infrastruktury, o efektivitě vynaloženého úsilí a o vytíženosti jednotlivých komponent. Výrazným benefitem je i úspora finančních prostředků.