VÚB BANKA ZVÝŠILA BEZPEČNOST DAT ZAVEDENÍM ŘÍZENÉHO PŘÍSTUPU DO SÍTĚ

VÚB banka dlouhodobě považuje za jednu z klíčových priorit řešení otázky bezpečnosti, a právě toto její přesvěd-čení vedlo k zavedení sady bezpečnostních opatření. Pro externí dodavatele banka už dříve nasadila systém na řízení přístupu do svého síťového prostředí přes virtuální privátní síť (VPN). Společnost Soitron, která je tradičním dodavatelem síťových technologií banky, ve druhé fázi řešila také zavedení řízeného přístupu přes bezdrátovou síť. Ve třetím kroku proběhla modernizace řízeného přístupu do sítě banky přes kabel v budově.
Případová studie byla publikována 09.12.2019

Požadavky

  • Zajištění řízeného přístupu z počítačů a IP zařízení přes kabel v prostorách banky.
  • Zvýšení bezpečnosti sítě a lepší zabezpečení dat a systémů banky.

Použité technologie

  • Platforma Cisco ISE (Identity Services Engine).
  • Autentizační servery Cisco.
  • Protokol IEEE 802.1X na zajištění přístupu do počítačové sítě.
  • Přepínače Cisco Catalyst.
  • Kontrolerem řízená Cisco Wireless LAN.

Výsledky

Kontrolovaný přístup do bankovní sítě – přehled o tom, kdo, kdy a z jakého zařízení se v budově banky připojuje do sítě přes kabelové připojení.

Možnost nastavení různých úrovní přístupů do sítě podle typu uživatelů (hosté, vedení, technické oddělení, ostatní zaměstnanci).

VLADIMÍR JANČOK

VÚB banka, vedoucí oddělení IT bezpečnosti

V zájmu poskytování kvalitních služeb klademe velký důraz na bezpečnost. Projekt řízeného přístupu do naší sítě je jen jedno z dlouhé řady bezpečnostních opatření naší banky, která jsme v poslední době realizovali. Jen tím zdůrazňujeme, že tato problematika je pro nás maximálně klíčová.