TELEPRESENCE OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ MONDELEZ ČR

Společnost Mondelez Czech Republic je součástí společnosti Mondelez International, Inc., která je předním výrobcem sušenek, čokolády, žvýkaček, bonbonů a rozpustných nápojů. Obchodní zastoupení firmy prodává na území České a Slovenské republiky 430 produktů pod 19 značkami.
Případová studie byla publikována 11.01.2016

Požadavky zákazníka

  • najít alternativní řešení k pravidelnému cestování CE Area Sales manažera do Litvy na obchodní porady
  • inovovat způsob firemní komunikace
  • rozšířit lokální IT projekt do všech poboček společnosti

Naše řešení

  • Cisco EX 90 a C40
  • Cisco TelePresence Management Suite (TMS)
  • pilotní instalace 2 jednotek Praha – Kaunas (Litva) odzkoušena uživateli s velkou spokojeností
  • propojení dalších lokalit v rámci CE – Vídeň, Budapešť, Bratislava a Varšava
  • nasazení Cisco TelePresence Management Suite pro centralizovanou správu více než 30 a později 100 jednotek v regionu

Miroslav Staněk

IT Field Support manager CZ, Mondelez

Technologie nám take pomohla přiblížit komunikaci blíže lidem – z ryze sterilního a neosobního prostředí audio meetingů přejít těsněji k osobní komunikaci. Zde nemyslím pouze verbální, ale také tu výrazovou – obrazovou část, která je obvykle při schůzkách na dálku skrytá.