SOITRON VYBUDOVAL PRŮKOPNICKÉ SLUŽBY V PROSTŘEDÍ VLÁDNÍHO CLOUDU

Než se začal vládní cloud budovat, měla slovenská státní správa 250 samostatných datových center. Vizí je dostat je postupně všechny “pod jednu střechu”. Vláda tím chce ušetřit 15 % až 20 % provozních nákladů, což představuje úsporu 30 mil. eur ročně.
Případová studie byla publikována 27.11.2018

Požadavky

 • Zajištění efektivnějšího využití zdrojů IT infrastruktury napříč státní správou
  (ministerstvy SR)
 • Vysoká míra dostupnosti služeb vládního cloudu až do úrovně geografické
  redundance
 • Vybudování “disaster recovery” propojení mezi dvěma geograficky oddělenými
  lokalitami vládního cloudu
 • Efektivní rozkládání zátěže (load balancing) až po úroveň jednotlivých služeb v prostředí vládního cloudu
 • Vybudování služby rozkládání zátěže (ballancingu) a zařazení této služby pod
  stávající cloud orchestrátor

Použité technologie

 • F5 Viprion pre LTM (Local Traffic Module)
 • F5 BIG-IP pre DNS (Domain Name System)
 • Cloud SDN (Software Defined Network)
  orchestrátor
 • Síťové komponenty Cisco

Výsledky a přínosy

Automatizace procesů zabezpečí pro uživatele rychlejší přidělování zdrojů - řádově v minutách nebo v případě nutnosti schvalovacího procesu, v hodinách, místo několika dní při tradičním přístupu.

Výrazně efektivnější správa datových center a úspora nákladů na provoz a lidské zdroje.

Vysoká míra dostupnosti služeb datových center, i na úrovni geografických lokalit, což přináší možnost rozšiřování využití vládního cloudu v budoucnosti.

Efektivnější fungování datových center vládního cloudu.