SOITRON SECURITY SENSOR DAL ZKW SLOVAKIA OBRAZ O BEZPEČNOSTI FIREMNÍHO IT

Průmyslové podniky obecně nepatří k průkopníkům zavádění technologií pro počítačovou bezpečnost, protože cyklus obnovy technologií je násobně pomalejší a finančně náročnější vůči IT. Přední dodavatel světelných systémů a elektroniky v oblasti automotive, společnost ZKW Slovakia s.r.o., se však řadí mezi světlé výjimky.
Případová studie byla publikována 07.01.2019

Požadavky

  • Získat kontinuální obraz o bezpečnosti sítě a firemních ICT zdrojích.
  • Prokázat klíčovým odběratelům odolnost vůči kybernetickým hrozbám a schopnost chránit data.
  • Zvýšit bezpečnost technologické infrastruktury.

Řešení

  • Penetrační testy a nasazení řešení Soitron Security Sensor, který v sobě integruje několik bezpečnostních technologií od různých dodavatelů, například FlowMon, Cisco a Fortinet.
  • Audit na základě monitoringu sítě zákazníka a sesbíraných dat.
  • Závěrečná zpráva o aktuálním stavu zabezpečení IT a doporučení pro zlepšení.

Výsledky

Identifikace nedostatků, na které by zákazník bez nasazení pokročilých technologií nepřišel.

Posílení bezpečnosti IT ve společnosti ZKW Slovakia s.r.o.

Možnost otestovat několik špičkových bezpečnostních technologií od různých dodavatelů v jednom balíčku.

Zlepšení přehledu o stavu a provozu podnikové sítě, včetně upozornění na anomálie, díky čemuž dokáže firma včas identifikovat potenciální hrozby i případné problémy s výkonností.

ĽUBOŠ ČULÁK

System Administrator, ZKW Slovakia

Měli jsme možnost otestovat, zda bezpečnostní technologie splňují naše požadavky a zda mohou být pro nás přínosem. Na základě praktických zkušeností jsme se rozhodli zakoupit produkty Flowmon a Cisco, které nám Soitron následně implementoval.