SLUŽBA AKTIVNÍHO SLEDOVÁNÍ VÝRAZNĚ zefektivnila PROVOZ SPOLEČNOSTI OMS

Společnost OMS se rozhodla využít všech výhod aktivního monitoringu, díky kterému dokáží vyřešit otázky týkající se stavu IT infrastruktury jako celku, vytíženosti jednotlivých komponent i používaných aplikací. Správně nastavenými procesy se ušetřil čas a omezily se výpadky výroby. Nové monitorovací řešení s sebou přineslo také ušetření finančních prostředků.
Případová studie byla publikována 15.10.2017

Požadavky klienta

  • Vytvořit koncept moderní monitorovací služby za účelem minimalizace negativních dopadů a neočekávaných událostí na provoz
  • Upozornit na specifické události a hlídat výchozí parametry
  • Předcházet a eliminovat výpadky podnikové infrastruktury
  • Zajistit plynulou kontinuitu provozu
  • Ulehčit IT oddělení od pracné údržby

Naše řešení

  • Kompletní migrace na novou službu monitoringu
  • Přenesení kompetencí na dodavatele služby
  • Vývoj doplňkové funkcionality na základě požadavku
  • Využití certifikovaných pracovníků na straně dodavatele služby
  • Snížení hardwarových nároků na monitorovací infrastrukturu

Výsledek

Moderní monitorovací služba, která dokáže pružně reagovat na neustálé změny v IT infrastruktuře.

Zautomatizování jednotlivých úkonů bez nutnosti zásahu administrativních pracovníků, kteří se tak mohou věnovat jiným pracovním činnostem.

Eliminace výpadků hardwarových zařízení, které by mohly potenciálně ohrozit nebo úplně pozastavit výrobní proces společnosti.

Automatické přiřazení vzniklého incidentu správnému týmu, který zajistí jeho zpracování a řešení.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Služba monitoringu je schopna aktivně sledovat vybrané části infrastruktury (např switche, routery, servery apod.) s přihlédnutím k výchozímu nastavení a sledovaným parametrům.