MODERNIZACE A EFEKTIVNĚJŠÍ FUNGOVÁNÍ KONTAKTNÍHO CENTRA V OFFICE DEPOT

Společnost Office Depot nabízí kancelářské potřeby a služby, které zákazníkům usnadňují práci. Tato mezinárodní společnost, která zaměstnává více jak 56 000 zaměstnanců a působí v 56 zemí využívá pro obsluhu svých zákazníků a partnerů mimo jiné kontaktní centra. Díky důrazu na kvalitní a efektivní zákaznickou komunikaci, které dosahuje s pomocí vyspělých IT technologií, získává pravidelně mezinárodní obchodní ocenění.

Případová studie byla publikována 11.04.2016

Požadavky zákazníka

  • upgrade stávajícího komunikačního systému AVAYA na aktuální verzi
  • nové řešení kontaktního centra pro 55 operátorů
  • zefektivnit reporting kontaktního centra
  • jednoduchá rozšiřitelnost o multimediální kanály

Naše řešení

  • špičková technologie Avaya Aura Contact Center
  • nové řešení vede ke spokojenému a včas obslouženému zákazníkovi
  • moderní reporting supervizorů
  • lepší trénink operátorů díky nahrávání hovorů
  • jednoduchá možnost začlenit multimédia (e-mail, chat, SMS) šetří čas a náklady vložené do implementace