Kofola si na robotickou práci “najala” robota v cloudu

S kolegy roboty už v Kofole zkušenosti měli. Využívá je například finanční oddělení. Jejich nasazování ale v minulosti provázely problémy. Proto si IT specialisti dali na přípravě zadání pro Soitron mimořádně záležet a přesně specifikovali, co od robotu očekávají. Teď je trápila administrativa spojená s odchodem zaměstnanců. Každý zaměstnanec potřebuje ke své práci jinou sadu nástrojů. Pro IT specialisty Kofoly lo o rutinní úkony, takže pravděpodobnost, že při nich dojde k chybám, byla ještě vyšší, než je běžné. Zpětná analýza ukázala, že tyto činnosti „stály“ IT oddělení 1 měsíc práce za rok. Dost na to, aby společnost zvážila investice do jejich automatizace.
Případová studie byla publikována 08.10.2019

požadavky

 • Zvýšit kapacitu IT oddělení tak, aby lidé zvládli všechny požadavky, aniž by se tým rozšiřoval o další kolegy.
 • Identifikovat a odstranit opakující se činnosti, které nevyžadují specifické znalosti.
 • Dát IT týmu víc prostoru a času na práci, která je kreativní a rozvíjí lidi i firmu.
 • Optimalizovat fungování IT oddělení..

Řešení

 • Identifikace procesů, které je vhodné automatizovat.
 • Audit informačních systémů využívaných během ukončování pracovního poměru se zaměstnancem.
 • Analýza postupů při ukončování pracovního poměru se zaměstnancem.
 • Návrh automatizovaného softwarového řešení (RPA) v cloudovém systému.
 • Testování řešení v simulovaném prostředí, nasazení a optimalizace.
 • Detailní monitoring a reporting, který klientovi zajišťuje nepřetržitý přehled
  o kvalitativních i kvantitativních parametrech práce robotu.

výsledky a přínosy

Softwarový robot ušetří IT oddělení v Kofole 1 měsíc rutinní práce za rok.

Minimální chybovost při úkonech spojených s odchodem zaměstnance.

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců IT oddělení, kteří už nemusí vykonávat rutinní práci,

Snížení finančních nákladů.