IoT INVESTICE SE SPOLEČNOSTI MOTOR-CAR VRÁTÍ DO 20 MĚSÍCŮ

Tento projekt z oblasti IoT je ukázkou toho, jak funguje vztah mezi zákazníkem a dodavatelem, pokud jsou oba odvážní, nebojí se jít do nových řešení a navzájem si důvěřují.
Případová studie byla publikována 08.08.2018

Tento projekt byl oceněn Microsoft Awards 2018.

požadavky

 • Získat přehled o aktuální spotřebě elektrické energie v reálném čase.
 • Vyhnout se pokutám distributora elektřiny za překračování rezervované kapacity.
 • Snížit celkovou spotřebu elektřiny identifikováním míst, kde dochází k plýtvání.

Řešení

 • Návrh technického řešení na principu IoT.
 • Montáž snímačů, které sbírají informace o aktuální spotřebě z jednotlivých
  rozvodných skříní.
 • Nasazení databáze, analytického a reportovacího softwaru.
 • Vybudování kompletní hardwarové infrastruktury (servery, kabeláž,
  komunikační zařízení).

výsledky

Možnost aktivně řídit celkovou spotřebu elektřiny a vyhnout se překračování rezervované kapacity a pokutám.

Vytvoření předpokladů pro úsporu fixních nákladů díky možnosti snížit maximální rezervovanou kapacitu od distributora elektřiny.

Úspora variabilních měsíčních nákladů na elektrickou energii.