INOVATIVNÍ APLIKACE V NEMOCNICI NOVÉ GENERACE STOJÍ NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI OD SOITRONU

Nemocnice v Michalovcích je jiná než ostatní zdravotnická zařízení na Slovensku a to organizačně, dispozičně i z pohledu technologického vybavení. Zdravotnické zařízení až po střechu plné technologií, jaké nemají na Slovensku obdoby, se neobejde bez mimořádně stabilní a bezpečné počítačové sítě s vysokou dostupností.
Nemocniční řetězec Svet zdravia si k zabezpečení komunikační infrastruktury vybral společnost Soitron, která splnila nejen přísná kvalitativní kritéria a nabídla konkurenceschopnou cenu, ale garantovala také mimořádně rychlou realizaci projektu.
Případová studie byla publikována 02.09.2019

Případová studie

Požadavky

  • Vybudovat kompletní síťové infrastruktury včetně WiFi sítě pro nově postavenou
    nemocnici Svet zdravia v Michalovcích.
  • Zajistit konektivitu různých zařízení, přístrojů a softwarových systémů včetně možnosti bezdrátového připojení pro návštěvníky nemocnice.
  • Vytvořit předpoklady pro zavedení inovativních aplikací a pro bezproblémový
    provoz nemocnice, která v rámci svých procesů do velké míry využívá moderní technologie a digitalizaci.

Řešení

  • Návrh, dodávka a instalace síťové infrastruktury postavené na platformě Cisco a vybudování WiFi sítě v prostorech nemocnice.
  • Zajištění ochrany sítě proti útokům nebo únikům citlivých údajů.
  • Instalace nástrojů pro správu a zabezpečení sítě do soukromého cloudu zákazníka.

Výsledky a přínosy

Stabilní, spolehlivá a bezpečná síťová infrastruktura, která je nezbytná pro bezproblémové fungování interních procesů a pro konektivitu pacientů.

Vytvoření technologických předpokladů pro zvyšování bezpečnosti pacientů, například v souvislosti s podáváním léků.

Možnost efektivně analyzovat a identifikovat případné problémy s konektivitou jednotlivých zařízení a systémů díky detailnímu náhledu do komunikačních toků, což zjednodušuje přidávání novinek do technologické výbavy nemocnice.