CHYTRÉ PRŮMYSLOVÉ VOZÍKY POTŘEBUJÍ SPOLEHLIVOU KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Co všechno je důležité pro efektivní fungování průmy- slového podniku bez zbytečných prostojů? Řada manažerů by za nezbytné předpoklady určitě označila spolehlivé stroje, včasnou dodávku surovin a energií a zajištění pracovní síly. Málokdo by ale vyzdvihl komunikační systém na přepravu palet se zbožím z automatické balicí linky do skladu. Příklad společnosti Mondi SCP, která v Ružomberku vyrábí papír a celulózu, však ukazuje, jak významné jsou v současnosti komunikační technologie nejen v každodenním životě, ale i ve výrobních podnicích.
Případová studie byla publikována 09.12.2019

požadavky

 • Nahrazení stárnoucího komunikačního systému pro automatický sklad hotové výroby inovativnější technologií.
 • Eliminace prostojů ve výrobním procesu.
 • Zvýšení dostupnosti a stability systému na přepravu palet.
 • Dodržení nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních kritérií.
 • Zefektivnění a zjednodušení problematické údržby vozíků.

Řešení

 • Návrh nového komunikačního systému založeného na WiFi řešení.
 • Změna komunikačního protokolu z ProfiBus na ProfiNet.
 • Bezpečnostní a šifrovací protokol.
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol) ve wireless prostředí.
 • Wireless Access Pointy integrovatelné do stávajícího wireless prostředí.
 • Síťové komponenty Cisco pro průmyslové prostředí.

výsledky a přínosy

Eliminace ztrát ve výrobním procesu. Zvýšení spolehlivosti komunikačního systému.

Bezvýpadkový průchod celou wireless sítí. Redundantní řešení v případě selhání některé komponenty.

Zabezpečená a šifrovaná wireless komunikace. Účinná systémová diagnostika.