Novinky
27. února 2020

Jsme 190. členem DigiKoalice

SOITRON se stal 190. členem Digikoalice, národní platformy, kterou zřídilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Díky DigiKoalici je propojen s národními koalicemi ve 23 státech EU.

DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa) je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět za pomocí svých digitálních dovedností na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky.

SOITRON přináší školám dlouhodobé partnerství v oblasti vzdělávání v informačních technologiích. Připravuje a vzdělává pedagogy dlouhodobými a odbornými kurzy, které na sebe navazují, zlepšuje IT gramotnost ve školách a snaží se do škol přinášet nové metody vzdělávání.

Využívání komunikačních nástrojů a prvků ve výuce vede na mnoha školách ke zlepšení kvality výuky, především ke zatraktivnění vyučovacích metod. Žáci vnímají pedagoga spíše jako mentora a jsou při výuce aktivnější.

SOITRON díky DigiKoalici získává širší možnosti pro digitální vzdělávání a rekvalifikaci v IT sektoru pro trh práce, větší podporu svých projektů

DigiKoalice inspiruje k inovativnímu a efektivnímu uchopení digitálních technologií a internetu v našich životech.