Novinky
15. května 2020

Jak založit sešit OneNote (1. část)

Než začneme vytvářet poznámkové sešity OneNote, řekněme si, že poznámkových bloků může mít uživatel více. Může je sdílet s žáky i kolegy ve vlastní organizaci i mimo ni. Tito uživatelé zde mohou pracovat ve stejném či různém čase a všichni uživatelé vidí, kdo a jakou změnu v sešitě provedl. Je několik možností, jak vytvořit poznámkový blok. Záleží na tom, zda používáme webové rozhraní nebo některou z aplikací OneNote. A také na tom, jaký typ poznámkového sešitu chceme pro naše poznámky používat. Více se dozvíte v článku od Ing. Ireny Vajen (učitelka programování na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a zároveň Microsoft Innovative Educator a koordinátorka vzdělávacího centra Microsoftu pro Jihomoravský kraj).

Vytvoření sešitu z online prostředí O365

Po přihlášení do Vašeho školního O365 v hlavní nabídce máte k dispozici dvě dlaždice:

Z obou služeb lze vytvořit poznámkový sešit OneNote. Každý z těchto sešitů má své specifické vlastnosti.

OneNote

Pracovní sešit pro tvorbu a sdílení osobních poznámek, podkladů k výuce, zápisu z porad, tvorby výukových plánů a podobně.

Vytvoříme ho tak, že klikneme na dlaždici OneNote ˃ + Nový poznámkový blok ˃ do zobrazeného formuláře vložíme název poznámkového bloku dle svého uvážení ˃ potvrdíme tlačítkem Vytvořit.

ClassNotebook

Poznámkový blok třídy. Můžeme si ho představit jako šanon, ve kterém máme uloženy sešity s přípravami, sešity pro spolupráci a sešity všech žáků. Učitel zde vidí celý obsah a má přístup ke všem sešitům, oddílům i stránkám. Žáci vidí jen svůj sešit a oddíly určené pro výuku. Tento třídní sešit po vytvoření obsahuje včetně sešitů žáku, které učitel přiřadí i oddíly s názvy:

  • Jenom učitel – tento oddíl má k dispozici jen učitel pro své poznámky, žáci tento oddíl nevidí. Pokud vytvoříte ClassNotebook, tak následně musíte tento oddíl povolit ve správě OneNote.
  • Knihovna obsahu – obsah umístěný v tomto oddíle žáci vidí, mohou ho číst, kopírovat, ale nemají práva úprav.
  • Prostor pro spolupráci – oddíl, ve kterém mohou žáci společně pracovat, komentovat, editovat, upravovat vložené informace jiných.

Tento sešit vytvoříme kliknutím na dlaždici ClassNotebook ˃ otevře se nabídka nejen pro vytvoření sešitu, ale i pro jeho další editaci jako je: přidání/odebrání žáka, přidání/odebrání dalšího vyučujícího, správa vlastností sešitu ˃

˃ Vytvořit poznámkový blok předmětu ˃ dále postupujte dle průvodce

Při vytváření v kroku 5 si můžete navrhnout soukromé prostory. Jedná se o oddíly, které budou mít všichni žáci ve svých sešitech po vytvoření automaticky nastaveny. Defaultně jsou zde nastaveny oddíly: Podklady, Poznámky k předmětu, Domácí úkol, Kvízy. Tyto můžete dle potřeby na řádku odebrat pomocí x, případně si nové přidat pomocí +Přidat oddíl. Variabilita je vždy na potřebách učitele.

Po vytvoření poznámkového bloku, pokud chcete ve vytvořeném sešitu používat oddíl Jenom učitel, je potřeba oddíl povolit viz Správa sešitu.

Vytvoření sešitu OneNote z aplikace Windows 10

Pokud používáte aplikace OneNote z Windows 10, potom na záložce Poznámkový blok předmětu klikněte na ikonu a pokračujete pomocí průvodce.

Vytvoření sešitu z desktopové aplikace OneNote

Po nainstalování aplikace OneNote se automaticky vytvoří první pozemkový blog uživatele.

Pro vytvoření dalšího vyberte záložku Soubor ˃ Nový ˃ vyberte umístění pro uložení sešitu (počítač/OneDrive) a postupujte podle průvodce.  

Po vytvoření bude nový sešit dostupný v seznamu sešitů přímo v aplikaci.

Otevření sešitu

Přístupné jsou přes dlaždici OneNote. Zde nezáleží, zda se jedná o poznámkový blok uživatele OneNote nebo školní sešit ClassNotebok. Všechny sešity jsou dostupné přes dlaždici OneNote v O365 v záložkách dle typu:

Kde se vytvořené sešity ukládají?

Vytvořené sešity se ukládají do úložiště OneDrive (pokud sami nenastavíte jinak). Pod záložkou Moje soubory jsou uloženy ve složkách Poznámkové bloky nebo Poznámkové bloky pro školy (dle typu). Z tohoto umístění lze poznámkové bloky otevřít, získat odkaz pro sdílení, přesunout, přejmenovat, odstranit atd.

Mohlo by vás zajímat