Rozumíte IT ve vlastní firmě? Otestujte se na následujících sedmi otázkách

Je pro vás IT svět „španělská vesnice“? Nebo si bez problémů popovídáte i se softwarovým inženýrem? V následujícím testu si ověříte, jak na tom ve skutečnosti jste.

1. Co jsou tři základní pilíře firemní IT infrastruktury?

 

A) Servery, datová úložiště a síť

B) Alfa IT, Beta IT a Gama IT

C) PC, obrazovka a periferní zařízení

 

2. Když datacentrum tvrdí, že garantuje dostupnost 99,9 %, zpravidla se tím myslí…

 

A) dostupnost služeb (např. e-mail) i dostupnost dat.

B) pouze dostupnost dat, ale ne služeb.

C) pouze dostupnost služeb (např. e-mail), ale ne dat.

 

3. Co je to virtualizace?

 

A) Provádění činností pomocí brýlí pro virtuální realitu

B) Vytváření virtuálních zařízení a prostředí, která fyzicky neexistují, ale tváří se tak

C) Ukládání firemních dat nebo využívání aplikací mimo kontrolovanou firemní síť

 

4. Hyperkonvergované řešení já takové, které…

 

A) je hyperrychlé.

B) v sobě kombinuje všechny tři části tradičního IT – servery, datová úložiště a síť – do jednoho a ovládá se pomocí jediného nástroje na správu.

C) se dá jednoduše přemisťovat – „konvergovat“, protože jeho návrh počítá s převozem do jiné lokality.

 

5. Co je to orchestrátor?

 

A) Nástroj na správu virtuálních zařízení

B) „Master“ zařízení, kterým je možné kompletně vypnout celou firemní IT síť

C) Šéf týmu IT administrátorů

 

6. Co znamená, když je nějaké zařízení softwarově definované?

 

A) Když je nějaké zařízení vytvořené softwarově a jeho funkce a parametry se dají měnit nezávisle na hardwaru

B) Jeho přesné parametry jsou uložené v digitální podobě

C) Zařízení navržené pomocí speciálního softwaru

 

 

7. Co znamená pojem shadow IT?

 

A) Návrhářský trend v IT, podle kterého je šedá barva zařízení uklidňující a zvyšuje produktivitu zaměstnanců

B) Připojování USB klíčů a jiných přenosných úložišť, která představují bezpečnostní riziko, do firemní sítě

C) Ukládání firemních dat nebo využívání aplikací mimo kontrolovanou firemní síť

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

1. A) Tři základní pilíře každé IT infrastruktury jsou datová úložiště, kde se uchovávají všechna firemní data, servery, ve kterých jsou procesory zajišťující, že aplikace poběží rychle, a síť, která to všechno propojuje.

 

2. C) Když datacentrum tvrdí, že garantuje dostupnost 99,9 %, zpravidla tím myslí dostupnost služeb (např. e-mailové schránky), ale ne souborů a dat, tedy těch, která máte uložená na firemním „serveru“, v SharePointu a podobně.

 

3. B) Virtualizace je vytváření virtuálních zařízení a prostředí, která neexistují fyzicky, ale tváří se tak. Jde o software, který předstírá, že je hardware.

 

4. B) Hyperkonvergované řešení já takové, které v sobě kombinuje všechny tři části tradičního IT – servery, datová úložiště a síť. Je zautomatizované a ovládá se pomocí jediného nástroje na správu. Namísto tří systémů je všechno spojené v jednom.

 

5. A) Orchestrátor je nástroj na správu virtuálních zařízení a sítí. Virtuální zařízení jsou naprogramovaná zařízení, která neexistují fyzicky. Výhodou novějších (hyperkonvergovaných) řešení je, že na nich můžou běžet různé orchestrátory, takže firma dál používá i nástroje, které měla už dřív.

 

6. A) Softwarově definované zařízení je vytvořené softwarově a jeho funkce a parametry se dají měnit nezávisle na hardwaru. Pokud na něm chcete přidat například tři další síťové konektory, nemusíte kupovat nové zařízení – konektory se dají přidat přes správní aplikaci, i když fyzicky neexistují.

 

7. C) Pojem shadow IT znamená ukládání firemních dat nebo využívání aplikací mimo kontrolovanou firemní síť – například když zaměstnanci namísto firemního serveru využívají aplikace na Disku Google, aniž by o tom firemní ajťáci věděli.

 

Tak co, jak jste dopadli? Rozumíte svému IT jako profík, nebo by se na tom dalo ještě zapracovat? Zkuste to s námi

HYPERJEDNODUŠE O HYPERFLEXU