Nedovolte, aby datové centrum brzdilo vaši firmu

Trpělivost ztrácejí manažeři v podnicích se staršími datový centry i při stále populárnějším přesouvání vybraných služeb a IT kapacit do cloudů externích poskytovatelů. Jelikož do veřejných cloudů firmy nezvyknou přenášet všechno, výsledkem jsou často dva vzájemně nekompatibilní světy vlastního a externího datového centra, které nelze vzájemně integrovat.

 

Jednoduchá odpověď, která zní hypersložitě

 

Odpovědí na komplikovanou rozšiřitelnost, problematické zajištění podpory datových center, i na slabou propojitelnost s externími cloudy, je hyperkonvergence. Může to znít jako další buzzword, do kterého se technologičtí dodavatelé snaží zaobalit to, co už nabízeli dávno předtím. V tomto případě však jde o skutečně průlomovou architektonickou změnu s výrazným vlivem na flexibilitu firmy a její strategii využívání IT.

Hyperkonvergence znamená, že původně samostatné části IT infrastruktury – výpočetní výkon, síť, i datové úložiště – jsou dodávány v jedné krabici, čili jako jeden funkční celek.

Co v praxi takové řešení přináší?

 

Zaprvé, nasazení nového nebo rozšíření stávajícího datového centra, se dá udělat řádově v hodinách. „Zatímco v minulosti trvala instalace a spuštění nového datového centra několik týdnů, hyperkonvergovanou IT infrastrukturu jsme nedávno u zákazníka nasadili včetně migrace aplikací a dat do 24 hodin, a to dokonce bez přerušení provozu,“ porovnává Zbyszek Lugsch ze společnosti Soitron, která dodává řešení Cisco hyperflex.

 

Druhou výhodou je jednodušší správa firemního IT. Nejenže instalace, rozšiřování a aktualizace celého systému probíhají automatizovaně. Administrátory IT ještě více potěší jednotný management. Celou hyperkonvergovanou IT infrastrukturu totiž umí spravovat z jediného nástroje, a to včetně výkonnostního managementu, který kontinuálně monitoruje stav celého IT prostředí.

 

Třetím lákadlem hyperkonvergovaného hardwaru je snadná integrace s existujícím IT prostředím. „Pokud zákazník potřebuje výrazně rozšířit kapacitu datového centra a zároveň chce využít dosavadní hardware, umíme spojit staré prostředí s novými systémy do doby, kdy plynule přesedlá na plně hyperkonvergovanou infrastrukturu,“ vysvětluje Z. Lugsch ze Soitronu.

 

Snadná cesta do cloudu

 

Důležité je, že postavením hyperkonvergovaného datového centra získávají podniky vlastní privátní cloud se všemi jeho výhodami, díky čemuž mohou využívat obdobné cloudové služby, jaké poskytují velcí provozovatelé datových center, například z řad telekomunikačních operátorů. Pomocí softwarové nadstavby Cisco Cloud Center pak dokáží lehce propojit vlastní datové centrum s cloudovými službami externího poskytovatele.

„Firmy se díky tomuto řešení mohou flexibilně rozhodovat, co jim poběží tak říkajíc doma a co si nakoupí jako službu z externího cloudu, díky čemuž využijí to nejlepší z obou světů. Cloud Center dokonce navrhne, zda je pro uživatele lepší provozovat konkrétní službu, aplikaci nebo server z privátního nebo veřejného cloudu, „dodává Z. Lugsch, Soitron.

Příjemným bonusem může být pro některé organizace i úspora místa. Například u klienta Soitronu, který vyměňoval zastaralé datové centrum, zabralo nové hyperkonvergované řešení Cisco hyperflex pouze něco přes 5 % z původního prostoru.

 

Proč Cisco HyperFlex?

Hybridní, multicloudové prostředí Cisco hyperflex, které spojuje všechny tři původně samostatné části IT infrastruktury do jednoho celku, vám přinese tři nesporné výhody.

  1. To nejlepší ze dvou světů

Přáli jste si mít někdy privátní datové centrum, které bude stejně pružné jako externí dodavatel cloudu? Cisco hyperflex vám tento sen splní.

  1. Vděčnost informatiků

Vaši itéčkáři již nebudou muset v práci nocovat při zdlouhavém rozšiřování, integrace a komplikovaném managementu datového centra.

  1. Zdravější firmu

Být flexibilnější znamená být životaschopnější. Se Cisco hyperflex vaše IT nebude brzdou rozvoje byznysu. A to se nakonec odrazí i ve vašich finančních výkazech.

 

Proč Soitron?

 

Máme rozsáhlé zkušenosti a hluboké znalosti ve všech třech komponentech datových center, což je nezbytný předpoklad pro vybudování spolehlivé a efektivní IT infrastruktury, i pro hladkou migraci aplikací a dat do nového prostředí.

  Sítě

Historické základy Soitronu jsou postaveny na oblasti počítačových sítí, proto jsme dosud preferovaným partnerem při budování i těch nejsofistikovanějších podnikových síťových infrastruktur.

  Cloud

Máme vlastní službu nazývanou cloud testing, která nám umožňuje analyzovat prostředí zákazníka a identifikovat možné úskalí při přechodu do cloudu a integraci privátního datového centra se službami cloudového operátora.

  Bezpečnost

Díky naší divizi bezpečnostních řešení a spolupráci s několika dodavateli umíme posoudit a navrhnout design datového centra tak, aby bylo nejen spolehlivé, ale také bezpečné, což je zvláště důležité při propojování s veřejnými cloudem.

HYPER JEDNODUŠE O HYPERFLEXU