Nedovolte, aby datové centrum brzdilo vaši firmu

Trpělivost ztrácejí manažeři v podnicích se staršími datový centry i při stále populárnějším přesouvání vybraných služeb a IT kapacit do cloudů externích poskytovatelů. Jelikož do veřejných cloudů firmy nezvyknou přenášet všechno, výsledkem jsou často dva vzájemně nekompatibilní světy vlastního a externího datového centra, které nelze vzájemně integrovat.

 

Jednoduchá odpověď, která zní hypersložitě

 

Odpovědí na komplikovanou rozšiřitelnost, problematické zajištění podpory datových center, i na slabou propojitelnost s externími cloudy, je hyperkonvergence. Může to znít jako další buzzword, do kterého se technologičtí dodavatelé snaží zaobalit to, co už nabízeli dávno předtím. V tomto případě však jde o skutečně průlomovou architektonickou změnu s výrazným vlivem na flexibilitu firmy a její strategii využívání IT.

Hyperkonvergence znamená, že původně samostatné části IT infrastruktury – výpočetní výkon, síť, i datové úložiště – jsou dodávány v jedné krabici, čili jako jeden funkční celek.

Co v praxi takové řešení přináší?

 

Zaprvé, nasazení nového nebo rozšíření stávajícího datového centra, se dá udělat řádově v hodinách. „Zatímco v minulosti trvala instalace a spuštění nového datového centra několik týdnů, hyperkonvergovanou IT infrastrukturu jsme nedávno u zákazníka nasadili včetně migrace aplikací a dat do 24 hodin, a to dokonce bez přerušení provozu,“ p