Novinky
16. srpna 2019

Datové centrum nesmí brzdit vaši firmu

Zbyszek Lugsh photo

ZBYSZEK LUGSCH

Při stále populárnějším přesouvání vybraných služeb a IT kapacit do cloudů externích poskytovatelů ztrácejí manažeři trpělivost. Vzhledem k tomu, že do veřejných cloudů si firmy nezvyknou přenášet všechno, výsledkem jsou často dva vzájemně nekompatibilní světy vlastního externího datového centra, které nelze integrovat. Řešení výše popsaného nabízí firma Soitron.

Jednoduchá odpověď, která zní hypersložitě

Odpovědí na komplikovanou rozšiřitelnost, problematické zajištění podpory datových center, i na slabou propojitelnost s externími cloudy, je hyperkonvergence. Jejím smyslem je to, že původně samostatné části IT infrastruktury – výpočetní výkon, síť, i datové úložiště, jsou dodávány jako jeden celek.

Nasazení nového nebo rozšíření stávajícího datového centra, se dá vyřešit řádově v hodinách. „Zatímco v minulosti trvala instalace a spuštění nového datového centra několik týdnů, hyperkonvergovanou IT infrastrukturu jsme nedávno u zákazníka nasadili včetně migrace aplikací a dat do 24 hodin, a to dokonce bez přerušení provozu,“ podotýká Zbyszek Lugsch ze společnosti Soitron, která dodává řešení Cisco HyperFlex.

Výhodou je také jednodušší správa firemního IT, jednotný management či automatizované aktualizace. Celá hyperkonvergovaná IT infrastruktura je totiž spravována z jediného nástroje, a to včetně výkonnostního managementu, který souvisle monitoruje stav celého IT prostředí. Třetím lákadlem hyperkonvergovaného hardwaru je snadná integrace s existujícím IT prostředím.

Důležité je, že postavením hyperkonvergovaného datového centra získávají podniky vlastní privátní cloud se všemi jeho výhodami. Pomocí softwarové nadstavby Cisco Cloud Center pak dokáží lehce propojit vlastní datové centrum s cloudovými službami externího poskytovatele. Příjemným bonusem může být i úspora místa. Hybridní, multicloudové prostředí Cisco HyperFlex, které spojuje všechny tři původně samostatné části IT infrastruktury do jednoho celku, vám přinese tři neodolatelné výhody.

Snadná cesta ke zdravé firmě

Být flexibilnější znamená být životaschopnější. S Cisco HyperFlex už nebude stát nic v cestě rozvoji vašeho byznysu. A to se nakonec odrazí i ve vašich finančních výsledcích. Máme rozsáhlé zkušenosti a hluboké znalosti ve všech třech komponentech datových center, což je nezbytný předpoklad pro vybudování spolehlivé a efektivní IT infrastruktury, i pro hladkou migraci aplikací a dat do nového prostředí. Historické základy Soitronu jsou postaveny na oblasti počítačových sítí, proto jsme dosud preferovaným partnerem při budování i těch nejsofistikovanějších podnikových síťových infrastruktur.

Máme vlastní službu nazývanou Cloud Testing, která nám umožňuje analyzovat prostředí zákazníka a identifikovat možné úskalí při přechodu do cloudu a integraci privátního datového centra se službami cloudového operátora. Díky naší divizi bezpečnostních řešení a spolupráci s několika dodavateli umíme posoudit a navrhnout design datového centra tak, aby bylo nejen spolehlivé, ale také bezpečné, což je zvláště důležité při propojování s veřejnými cloudy.

Zbyzsek Lugsch

Business Development Sales Director

hx@soitron.com