JAK ROSSMANN VYUŽÍVÁ NAPLNO POTENCIÁL WIFI?

JAK ROSSMANN VYUŽÍVÁ NAPLNO POTENCIÁL WIFI?

Aby mohla drogistická síť Rossmann v České republice lépe oslovovat své zákazníky, rozhodla se spustit nový věrnostní program Rossmann Club. Tento věrnostní klub nabízí prostřednictvím nové mobilní aplikace mnoho slev a výhod. Pro bezchybné používání mobilní aplikace nainstaloval Soitron ve všech 136 prodejnách novou moderní Wi-Fi síť v mimořádně krátkém čase. Během několika týdnů od startu se přihlásilo do věrnostního programu klubu Rossmann více než 125 000 nových zákazníků.
Případová studie byla publikována 21.08.2019

Případová studie

požadavky

 • Výměna stávající nedostatečné IT infrastruktury na všech prodejnách Rossmann.
 • Propojení všech prodejen pomocí centrálně řízené sítě Wi-Fi.
 • Spuštění věrnostního programu v mobilní aplikaci.
 • Propojení nové Wi-Fi sítě s portálem Maxifi a využití analytických dat o připojení.
 • Možnost využití nové sítě pro IoT zařízení a jejich návaznost na interní procesy Rossmann.
 • Nasazení celého řešení ve velmi krátké době.

Řešení

 • Nasazení celkem 300 access pointů, 2-3 kusy na prodejnu (řada Cisco 1800, 2800) s technologií CleanAir a řízené centrálním Wi-Fi kontrolerem ve virtualizovaném prostředí.
 • Vybavení všech prodejen novými managovatelnými přepínači (řada Cisco 2960) a 24 porty s PoE (Power over Ethernet).

výsledky a přínosy

Bezpečná, spolehlivá a rychlá síť. Snadnější a centralizovaná správa IT infrastruktury.

Možnost získávání dat pro marketingové účely. Přidaná hodnota pro zákazníky v podobě bezplatného připojení k Wi-Fi.

Zabezpečené propojení s interním systémem zpracování dat společnosti Rossmann.

IoT řešení pro společnost Motor-Car

IoT INVESTICE SE SPOLEČNOSTI MOTOR-CAR VRÁTÍ DO 20 MĚSÍCŮ

Tento projekt z oblasti IoT je ukázkou toho, jak funguje vztah mezi zákazníkem a dodavatelem, pokud jsou oba odvážní, nebojí se jít do nových řešení a navzájem si důvěřují.
Případová studie byla publikována 08.08.2018

Tento projekt byl oceněn Microsoft Awards 2018.

požadavky

 • Získat přehled o aktuální spotřebě elektrické energie v reálném čase.
 • Vyhnout se pokutám distributora elektřiny za překračování rezervované kapacity.
 • Snížit celkovou spotřebu elektřiny identifikováním míst, kde dochází k plýtvání.

Řešení

 • Návrh technického řešení na principu IoT.
 • Montáž snímačů, které sbírají informace o aktuální spotřebě z jednotlivých
  rozvodných skříní.
 • Nasazení databáze, analytického a reportovacího softwaru.
 • Vybudování kompletní hardwarové infrastruktury (servery, kabeláž,
  komunikační zařízení).

výsledky

Možnost aktivně řídit celkovou spotřebu elektřiny a vyhnout se překračování rezervované kapacity a pokutám.

Vytvoření předpokladů pro úsporu fixních nákladů díky možnosti snížit maximální rezervovanou kapacitu od distributora elektřiny.

Úspora variabilních měsíčních nákladů na elektrickou energii.