KOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA

KONTAKTUJTE NÁS

Komunikácia medzi ľuďmi bola vždy dôležitou súčasťou života a dnes, keď dennodenne prerastá hranice kancelárii, firiem, krajín, či kontinentov, je nevyhnutné, aby jej prenos cez rôzne komunikačné kanály spĺňal požiadavky modernej doby. Unified Communications prepája bežne používané komunikačné nástroje ako je telefón v kancelárii, mobil a e-mail a dopĺňa ich o moderné komunikačné kanály, akými sú chat, videohovory, či zdieľanie súborov a obrazoviek. Soitron ponúka riešenia aj pre firmy, ktoré okrem vnútro-firemnej komunikácie potrebujú zvýšiť efektivitu komunikácie vo svojich kontaktných centrách a vytvoriť z nich účinný nástroj na budovanie lojality zákazníkov, ako aj zvýšenie predaja.

Naša ponuka

Unified Communication (UC)

Ide o moderné riešenie, ktoré umožňuje zastihnúť človeka jediným „kontaktom“ bez ohľadu na všetky jeho telefónne čísla, e-mailové a chatové adresy. UC dáva možnosť sledovať dostupnosť daného človeka a zistiť, ktorý z komunikačných nástrojov práve preferuje.

Multikanálové kontaktné centrá

Moderné „omnichannel“ alebo multikanálové kontaktné centrum prepojené s podnikovými aplikáciami umožňuje pristupovať k veľkému počtu klientov individuálne prostredníctvom inovatívnych komunikačných kanálov. Pre hlas, video, chat, e-mail, sociálne siete, Skype, sms a fax postačí vášmu zákazníkovi jediný kontakt.

Soitron Call Centrum (CC)

Ide o komplexný systém pre kontaktné centrá s veľkou škálou multikanálových interakcií počnúc hlasovými pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory, tak i mailové, SMS, chat interakcie a iné. Systém obsahuje tiež plnohodnotný ticketový systém, jednotné agentské prostredie v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

Speech Analytics

Analytika uskutočnených hovorov je systém umožňujúci kategorizovanie a automatické vyhodnocovanie uskutočnených hovorov. Na rozdiel od manuálnej náhodnej analýzy, Speech analytics dokáže spracovať až 100% hovorov, definovať trendy, identifikovať kľúčové témy, a tak pomôcť včas odhaliť problémy v komunikácií, alebo naopak, nové obchodné príležitosti.

Videokonferenčné riešenia a Telepresence

Povýšte vašu komunikáciu o kvalitný obraz a hlas s možnosťou zdieľať prezentácie. V Soitrone poskytujeme riešenia pre mobilné a personálne zariadenia ako aj pre konferenčné miestnosti, ktoré zjednodušujú a zlepšujú spoluprácu medzi vzdialenými pobočkami a mnohokrát šetria váš čas strávený na služobných cestách.

Hlasová biometria

Riešenie h