Tri v jednom, nový intranet Medirex Group

TRI V JEDNOM, NOVÝ INTRANET MEDIREX GROUP

Spoločnosť MEDIREX GROUP zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku. Poskytuje služby stovkám polikliník, nemocníc či všeobecných a špecializovaných ambulancií. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratórium nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Denne vyšetrí vzorky od 7-10 tisíc pacientov. Poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom služieb Nemocnice v Malackách či geriatrického centra SENIOR. MEDIREX GROUP ACADEMY sa venuje vede a výskumu v zdravotníctve, ako aj podpore vzdelávania.
Pripadová štúdia bola publikovaná 11.07.2016

Požiadavky klienta

 • modernizovať zastaraný intranet tak, aby bol prehľadnejší a aby naň mohli oprávnení pracovníci publikovať informácie bez asistencie IT oddelenia
 • sprehľadniť a zefektívniť riadenie dokumentácie
 • zlepšiť manažment porád, aby sa dali ľahko dohľadať nielen základné informácie o porade, ale sledovať aj plnenie úloh a projektov, ktoré z nich pre jednotlivých pracovníkov či tímy vyplynuli
 • vytvoriť efektívny nástroj na podporu internej komunikácie v spoločnosti tak, aby bolo možné budovať fi remnú kultúru a zdieľať navzájom informácie zo života spoločností MEDIREX GROUP

Naše riešenie

 • vytvorenie portálu postaveného na platforme Microsoft SharePoint, ktorá podporuje podnikovú komunikáciu, spoluprácu a zdieľanie dokumentov
 • využitie vstavaných možností SharePointu
 • vývoj špeciálnych nástrojov a prispôsobenie systému tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám zákazníka

Výsledok

Živý, neustále aktualizovaný portál s najnovšími firemnými správami, kalendárom podujatí aj monitoringom médií

Sprehľadnenie dokumentácie – vždy je jasné, či je dokument platný, kto ho kedy upravoval, kto schválil, prípadne ako vyzerali predošlé verzie

Efektívnejšie a adresné (pre jednotlivé divízie či oddelenia) zverejňovanie obsahu

Systém pre elektronický kolobeh a schvaľovanie faktúr

Možnosť vyhľadávať informácie aj ľudí, napríklad podľa mena a priezviska, emailovej adresy či čísla klapky

Efektívny systém reportingu s dosahom na nižšie úrovne riadenia

Zlepšenie plánovania porád a vytvorenie nástroja, ktorý dáva manažérom prehľad o tom, kto na čom pracuje a kedy je plánovaný termín dokončenia úlohy, či projektu

PAVOL PLEVA

Applications Business Unit Manager Soitronu

Preukázali sme, že vieme naplno využiť nielen vstavané možnosti SharePointu, ale aj prispôsobiť a doladiť systém tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám zákazníka.

Implementácia unikátneho telemedicínskeho riešenia na rumunskej klinike

IMPLEMENTÁCIA UNIKÁTNEHO TELEMEDICÍNSKEHO RIEŠENIA NA RUMUNSKEJ KLINIKE

Lekári z oddelenia jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov sa museli opakovane vysporiadať s viacerými krízovými situáciami. Vznikla tak potreba implementácie komunikačného riešenia s garantovanou kvalitou prenosu, ktoré by umožňovalo rýchlu konzultáciu so špecialistami, ktorí v danom čase nie sú v nemocnici prítomní. Zároveň, vďaka tomuto riešeniu majú lekári zabezpečený neustály video dohľad nad pacientom.
Pripadová štúdia bola publikovaná 20.02.2016

Požiadavky klienta

 • Vyvinúť telemedicínske riešenie, ktoré by zahŕňalo moderný audio-video komunikačný systém
 • Zabezpečiť nevyhnutnú podporu personálu nemocnice v snahe zvýšiť kvalitu jeho výkonu

Naše riešenie

 • Unikátne telemedicínske riešenie postavené na hlasovej a dátovej infraštruktúre
 • Mobilné vybavenie poskytnuté spoločnosťou Vodafone a vybudované na riešení Cisco telepresence
 • Technológia a vybavenie zabezpečujúce video dohľad nad pacientom

Výsledok

Zvýšená efektivita a výkonnosť personálu nemocnice

Dodávka modernej komunikačnej technológie

Zjednodušenie rutinných procesov

Prevencia incidentov

DRAGOȘ PÂRVULESCU

Enterprise Account Manager, Datanet Systems

Tento projekt berieme ako špeciálnu príležitosť, pri ktorej sme využili skúsenosti Datanetu ako IT systémového integrátora a nášho kreatívneho ducha v snahe naplniť špeciálne požiadavky. Implementácia projektu v špecifickom prostredí Kliniky bola výzvou, ktorú sme úspešne prekonali.