Efektívnejšia spolupráca v rámci MV SR vďaka novým komunikačným nástrojom

EFEKTÍVNEJŠIA SPOLUPRÁCA V RÁMCI MV SR VĎAKA NOVÝM KOMUNIKAČNÝM NÁSTROJOM

Modernizácia infraštruktúry a komunikačných nástrojov Ministerstva vnútra bola pre rezort dôležitým a naliehavým projektom z viacerých dôvodov. Hardvér serverov, ktoré zabezpečovali smerovanie a doručovanie e-mailových správ bol v roku 2009 už po období svojej životnosti. Akákoľvek ďalšia prevádzka takýchto systémov znamenala značné riziko výpadku ich služieb s neznámym trvaním odstávky a obnovenia prevádzky. Pre e-mail, ako jeden z kľúčových komunikačných nástrojov rezortu bol tento stav neakceptovateľný.
Pripadová štúdia bola publikovaná 08.03.2013

Požiadavky klienta

 • Obnoviť zastaralý hardvér
 • Vyriešiť problémy súvisiace s elektronickou komunikáciou (ukladanie pošty, zálohovanie, zabezpečenie bezpečnosti komunikácie…)

Naše riešenie

 • Vytvorenie virtualizovaného prostredia nových výpočtových a úložných kapacít
 • Nová komunikačná platforma pre e-mail, plánovanie a organizáciu práce
 • Architektúra spoločnej domény a centralizovanej správy
 • Nástroje pre vzdialenú a hromadnú správu
 • Migrácia pracovných staníc užívateľov
 • Príprava a vzdelávanie IT administrátorov

Výsledok

Bezpečná emailová komunikácia pre 20 000 užívateľov

Moderné nástroje pre organizáciu času a stretnutí.

Štandardizovaný a zdokumentovaný systém – pre jednoduchšiu správu a podporu.

Vyspelá antivírová a antispamová ochrana.

Vysoká dostupnosť a bezpečnosť celého riešenia.

Mobilita, bezpečný prístup z lokalít mimo internej siete.

JOZEF JANKOVIČ

Projektový manažér (*projekt bol realizovaný v roku 2013)

Počas celej realizácie projektu sme kládli veľký dôraz na komunikáciu s klientom , ktorá bola kľúčová pre hladký priebeh projektu.

Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti portálu DR SR

ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A BEZPEČNOSTI PORTÁLU DR SR

Jednou z hlavných úloh Daňového riaditeľstva je zabezpečiť fungujúci systém podávania daňových priznaní. Vzhľadom na stúpajúci trend elektronizácie, aj Daňové riaditeľstvo poskytuje od roku 2007 fyzickým a právnickým osobám možnosť elektronického podávania daňových priznaní prostredníctvom portálu DRSR a aplikácie eDane. Portál Daňového riaditeľstva bol v čase podávania daňového priznania vystavovaný značnému náporu návštevníkov, čo spôsobovalo časté problémy s podávaním elektronického priznania. Preto bolo v záujme Daňového riaditeľstva tento problém riešiť.
Pripadová štúdia bola publikovaná 02.11.2012

Požiadavky klienta

 • Optimalizácia vyťaženia aplikácie daňového portálu
 • Firewall riešenie s vysokou dostupnosťou

Naše riešenie

 • Nahradenie soft-balancingu hardvérovým load-balancerom
 • Implementácia a konfigurácia aplikačných prepínačov CISCO ACE 4710
 • Centrálne riešenie Cisco ASA firewallu „Spiker“ s vysokou priepustnosťou

Výsledok

Efektívne prerozdeľovanie vyťaženosti serverov

Výrazné zlepšenie dostupnosti aplikácií smerom k občanom

Zabezpečenie bezproblémového podávania elektronických daňových priznaní

GABRIEL BLESÁK

Account Manager spoločnosti Soitron a.s. (* projekt bol realizovaný v roku 2011)

Daňové riaditeľstvo získalo vďaka Soitronu adekvátne a správne nadimenzované riešenie, ktoré nie je síce priamo viditeľné pre užívateľov, avšak zabezpečuje bezproblémové fungovanie všetkých aplikačných a užívateľských služieb.